Statens barnehus

Alle som er usikre på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep, kan kontakte Statens barnehus for å søke råd og veiledning.

Publisert 15.02.2024
Bilde av logoen til Statens barnehus

Nedenfor gjengir vi informasjon fra Statens barnehus. Barnelege og barnesykepleier fra Nordlandssykehuset er en del av konsultasjonsteamet.

Råd og veiledning/konsultasjonsteam

Alle som er usikre på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep, kan ringe oss for å søke råd og veiledning.

Henvendelsene drøftes anonymt, og ingen trenger å oppgi sin identitet. Statens Barnehus Bodø er tilgjengelig på telefon 48 88 74 64 mandag til fredag kl. 08.00 til 15.30. Du vil via sentralbord bli satt over til en ansatt som har kompetanse på området eller ringt tilbake til senere hvis ingen er ledig.

Konsultasjonsteamet i Nordland

Statens barnehus Bodø koordinerer et tverrfaglig rådgivnings-/ konsultasjonsteam. Teamet bistår ulike fagmiljøer i Nordland i saker som omhandler seksuelle overgrep, vold eller omsorgssvikt mot barn og unge, og voksne med psykisk utviklingshemming. Problemstillingene kan dreie seg om mistanke, avdekking eller oppfølging.

Teamet gir også råd og veiledning i saker der barn er involvert i eller utviser skadelig seksuell atferd eller bekymringsfull seksualisert atferd.

Tverrfaglig konsultasjon tilbys via telefonkonferanse, videomøte, eller ved at rådsøker stiller personlig i møtet.

Rådsøker legger frem saken det søkes råd i, anonymisert. Konsultasjonsteamet gir råd / veiledning, og overtar ikke ansvaret for saken.

Konsultasjonsteamet gir råd/veiledning i saker hvor det er mistanke om, avdekking eller oppfølging av:

 • Seksuelle overgrep
 • Nettbaserte overgrep
 • Vold i nære relasjoner – fysisk, psykisk, sosial kontroll
 • Omsorgssvikt – fysisk eller psykisk
 • Kjønnslemlestelse
 • Radikalisering
 • Tvangsekteskap
 • Skadelig seksuell atferd / bekymringsfull seksualisert atferd hos barn

 

Stå ikke alene!

Arbeidet med denne type saker er ofte krevende. Det kan være nyttig å innhente råd, samt få bistand til å reflektere rundt sakens problemstilling og omfang, og eventuelt videre tiltak.

Av rettssikkerhetsmessige årsaker bør ingen arbeide alene med slike saker.

Hvem kan henvende seg?

Alle som i sin yrkesutøvelse kommer i kontakt med barn, unge og andre særlig sårbare personer kan kontakte konsultasjonsteamet. Privatpersoner som mistenker at barn eller unge utsettes for overgrep anbefales å ta direkte kontakt med politi, barnevern, barnehuset eller helsevesen. Man kan også henvende seg anonymt til disse etatene.

Konsultasjonsteamet består av følgende yrkesgrupper/ personer fra:

 • Barnelege
 • Barneverntjenesten
 • Politiet
 • Statens barnehus Bodø
 • Alternativ til vold (ATV)
 • Habiliteringsteamet for voksne

Møtetid og kontaktinformasjon

Teamet har møtetid hver torsdag fra kl. 12.00 til 15.30.

Book tid via sentralbordet: 48 88 74 64 eller e-post: statensbarnehus.bodo@politiet.no