Screening for resistente mikrober – nytt flytskjema

Hvem skal screenes for hva? Hvilke prøver skal tas – og fra hvor?

Gunille Justad Sundnes, overlege, Seksjon for smittevern
Publisert 20.06.2024
Sist oppdatert 09.07.2024
Bilde av skjema med tekst og farge

Dette er det mange som lurer på og det er ikke alltid lett å gjøre rett. Det har vi forsøkt å gjøre noe med.

Det er nå utviklet et nytt flytskjema i samarbeid mellom smittevern og mikrobiologisk laboratorium. I dette skjema får du beskjed om hvilken «pakke» du skal bestille basert på informasjon om pasienten og mulig eksponering. Nederst er det oppgitt hvilke smitteverntiltak som gjelder i sykehus.

Den røde kategorien i flytskjema er for pasienter som overføres direkte fra sykehus i utlandet og vil sjelden være aktuell for primærhelsetjenesten.

Ut fra pakken du skal bestille står det på side 2 hvilke prøver som skal tas. Laboratoriet sørger for at prøvene analyseres for de agens det skal undersøkes for – så lenge de har fått korrekt prøvemateriale. Alle pakkene er tilgjengelig for rekvirering elektronisk.

Planen er at nye analysepakker er klare i lab.systemet allerede torsdag 20. juni. 

Har du spørsmål?

For praktiske spørsmål:  Kontakt mikrobiologisk laboratorium eller se Laboratoriehåndboka.

 

Se flytskjema