Screening av multiresistente mikrober - husk ESBL og VRE

Påminnelse om screening for ESBL og VRE hos pasienter som er innkalt til Nordlandssykehuset.

Gunille Justad Sundnes, smittevernoverlege, seksjon for smittevern
Publisert 13.09.2023
Sist oppdatert 14.09.2023
Illustrasjoner av bakterier og virus
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
​Vi vil minne om rutinene for screening av pasienter som er innkalt til Nordlandssykehuset. 

Vi har nylig hatt en gjennomgang av screeningprøver fra 2023 hos pasienter som har vært innlagt i sykehus utenfor Norden. Vi ser derfor at det er behov for å presisere noen momenter for alle rekvirenter for denne pasientgruppen.

  • Pasienter som har vært innlagt i sykehus utenfor Norden skal ikke bare screenes for MRSA, de skal også screenes for ESBL og VRE.
  • Screening for ESBL og VRE gjøres ved penselprøve fra rektum med synlig avføring på pensel. Urinprøve tas kun hos pasienter som har permanent kateter som tillegg til rektal prøve. 
  • Penselprøven fra perineum brukt til MRSA kan ikke brukes til ESBL og VRE.

Fra våren 2022 er alle som har vært på flukt siste år inkludert, det vil si, at de skal screenes selv om de ikke har vært innlagt i sykehus. 


Seksjon for smittevern kan også kontaktes ved spørsmål eller ønske om gjennomgang av rutiner, smittevern@nordlandssykehuset.no 


Flytskjema med tekst

Gjeldende flytskjema for screening i Nordlandssykehuset.