Revmatologisk vakt

Fra 18. april 2022 er det medisinsk vakt på Nordlandssykehuset i Bodø som svarer for revmatologiske pasienter på natten mellom klokken 24.00-08.00.

Medisinsk klinikk, nevrologi og revmatologi
Publisert 05.05.2022
Lege som holder mobiltelefon
Ved behov for innleggelse av revmapasienter skjer det via medisinsk vakt på akuttmottaket. Ved spørsmål vedrørende revmatologiske problemstillinger er det medisinsk vakt man kontakter.

Det er ingen revmatolog på vakt nattetid mellom 24.00-08.00. Fram til klokka 24.00 henvender man seg til revmatologisk vakt. Dette gjelder helg som hverdager.