Prehospital beslutningsstøtte ved luftveisinfeksjoner hos barn

Avdelingsoverlege Kristin Wasland ved Barneklinikken anbefaler bruk av vedlagte tiltakskort i prehospital beslutningsstøtte ved luftveisinfeksjoner hos barn. Tiltakskortet er utarbeidet av barnelegene på AHUS.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 17.12.2021
Sist oppdatert 21.12.2021
Mor som snakker med barn med ambulanse i bakgrunnen
Wasland orienterte om dette i Fastlegerådets møte den 16. desember, der rådet fattet enstemmig vedtak om at dette skulle videreformidles til kommunehelsetjenesten.

Bakgrunn for saken er at FHI i midten av oktober meldte om økning i meldte påvisninger av RS-virus i Norge. Økningen ser ut til å inntreffe tidligere i sesongen enn normalt, og samsvarer med tilsvarende observasjoner i Sverige og Danmark. I Nordlandssykehuset HF er det et betydelig antall innleggelser på bakgrunn av RS-virus, og FHI skriver videre at sykehus må sikre at risikobarn får tilbud om forebyggende behandling.