Praksiskonsulent Erik Martinsen takker av

Siden 2006 har fastlege Erik Martinsen vært praksiskonsulent i Nordlandssykehuset Lofoten. Han var helseforetakets første, og i lange perioder, eneste praksiskonsulent. - Det står stor respekt av innsatsen Erik har lagt ned!

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 04.10.2022
Sist oppdatert 06.10.2022
 
Portrettbilde av Erik Martinsen

Praksiskonsulent Erik Martinsen takker for seg etter å ha jobbet i Nordlandssykehuset siden 2006.

Dette sier Trude Kristensen, leder for Samhandlingsavdelingen, som har ansvar for praksiskonsulentordningen i Nordlandssykehuset.

- I Lofoten har praksiskonsulentordningen funnet en god og lokal tilpasset form som har fungert godt. Dette kan vi takke Eirik for. Gjennom mange år har han vært et viktig kontaktledd og fagutvikler for samhandling mellom sykehus og fastleger i Lofoten, sier hun. 

Vi har bedt Erik Martinsen dele noen av sine erfaringer med oss fra hans periode som fastlege og praksiskonsulent. Han starter med begynnelsen i 2006 og skriver:


Praksiskonsulentordningen i Nordlandssykehuset Lofoten kom i gang i januar 2006 – faktisk som det andre sykehuset i Helse Nord etter Universitetssykehuset i Tromsø!

Etter forespørsel fra daværende direktør i Nordlandssykehuset Lofoten, Steinar Pleym Pedersen, ble jeg ansatt i en 10-prosent stilling. Vestvågøy kommune ville ikke gi større fritak fra kommunale oppgaver. ​

Økt til 20 pros​ent

Sykdom gjorde at jeg ble ufør som fastlege i 2009. Praksiskonsulentstillingen ble da økt til 20 prosent. 

I de første årene sto jeg under ledelse av, og i nært samarbeid med, daværende leder for de medisinske legene ved Nordlandssykehuset Lofoten. Det var også han som bestemte at jeg skulle delta fast på legenes morgenmøter for å bli kjent med kollegiet. Etter 10 år som fastlege, både kjente jeg og hadde samarbeidet med, de fleste av legene fra før. Jeg hadde vel også bygd opp en viss tillit som gjorde at jeg ble godt mottatt.​

Forslag fra kirurge​ne

En av de første oppgavene jeg hadde, var det kirurgene som foreslo. De ønsket å få skriftliggjort rutiner for samarbeid om akutte pasienter mellom fastleger, legevakt og sykehuslegene. Dette ble gjort med hjelp av noen overleger og med innspill fra rutinerte fastleger. Det ble et viktig verktøy i introduksjonen for nye turnusleger, andre sykehusleger, vikarer etc, samt for leger i kommunene.

I tillegg kom det ønsker om oppsett av lister med direkte telefonnummer til legene på sykehuset og fastlegene, samt mailadresser for mulighet til raske kontakter ved behov i den kliniske hverdagen. Dette ble et svært populært og etterspurt tilbud som jeg har oppdatert og sendt ut halvårlig – siste gang høsten 2021.​

Fagdag for lofotle​​ger

Da Samhandlingsavdelingen ble opprettet i 2012 med tidligere direktør ved sykehuset i Lofoten, Steinar Pleym Pedersen, som sjef, ble han min nærmeste leder og samarbeidspartner. Spesielt jobba vi godt med de halvårlige «Fagdag for Lofotleger» som i en årrekke har vært et svært populært arrangement. Fagdagen har vært arena for rent faglig innhold, men også for drøfting av ulike rutiner for samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten i helsetjenesten. Det sosiale, med mulighet for relasjonsbygging mellom kolleger, har ikke minst vært viktig!

Etter at jeg sendte ut min avskjedsmail som praksiskonsulent, har jeg fått mange reaksjoner på hvor viktige fagdagene har vært for mange og at disse må beholdes og utvikles fortløpende i framtida.

Framo​​​ver

Det er nok viktig for framtida at en praksiskonsulent har sitt daglige virke som fastlege, men dagens situasjon i fastlegetjenesten kan gjøre rekruttering mer vanskelig. Min erfaring fra Lofoten er at det kan fungere greit også med tett kontakt med fastlegemiljøet gjennom deltagelse i de ukentlige «fredagsmøter» på Vestvågøy, samt jevnlige besøk til legekontorene i Vågan og kontorene i Vest-Lofoten. I tillegg tror jeg det er best om praksiskonsulenten er bosatt i vertskommunen slik at minst mulig tid går til kjøring og reise slik de opplevde i Vesterålen.

En 20-prosent stilling utgjør én arbeidsdag i uka som jeg har brukt til å delta på kirurgisk avdeling og medisinsk avdeling annenhver uke. For meg har det også vært en stor fordel å ha tilgang på et kontor på poliklinikken med «åpen dør» slik at det var lettvint for kolleger og andre å stikke innom uten forhåndsavtale! Mange små, og potensielt store, konflikter kan unngås og forebygges over en kopp kaffe.

Erik Martinsen

Fakta om praksiskonsulentordningen

En praksiskonsulent er en fastlege som arbeider med å forbedre rutiner og kommunikasjon mellom allmennleger og sykehus på systemnivå. De arbeider ikke med enkeltpasient saker. 

Den norske legeforening utarbeidet veileder for ordningen allerede i 2014. I denne understrekes det hvor viktig det er at kommuner og foretak forplikter seg til å lage gode arenaer for dette arbeidet. Å gi praksiskonsulentene en tydelig rolle har vært utfordrende i en tid hvor samhandling og avtaler har vært i endring mellom tjenestenivåene. Nå er helsefelleskapene opprettet, og veilederen for ordningen er ikke revidert i tråd med ny modell for samhandling. Fastlegene skal være representert på en annen måte enn tidligere og det er behov for å se ordningen i lys av dette og sørge for at man får ivaretatt praksiskonsulentens primære formål som er god samhandling gjennom å forbedre rutiner og kommunikasjon på systemnivå.