Økte ventetider til operasjoner på Nordlandssykehuset

Dette gjelder særlig ortopedi, men alle kirurgiske fagområder opplever uønsket lang ventetid. Fastleger som henviser til operasjon bes om å vurdere hvor henvisning skal sendes.

Kirurgisk klinikk, Nordlandssykehuset
Publisert 29.06.2023

Tegning av mann og dame  som ser på røntgenskjerm

Illustrasjon: colourbox.com

- Vi ønsker å informere fastlegene i vårt dekningsområde slik at de kan bidra til å informere pasienter som trenger operasjon for en benign tilstand, om risikoen for lang ventetid på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette bidrar til at fastlege og pasient kan ta et opplyst valg om hvor henvisning skal sendes, sier Lisell Rolandsen, enhetsleder pasientlogistikk. 

Se mot Lofo​ten eller Vesterålen

I Nordlandssykehuset er det enkelte operasjoner som gjøres på alle våre lokasjoner. Ventetidene på noen av tilstandene er kortere i Lofoten og Vesterålen, som for eksempel leddproteser. 

- Man bør derfor legge samlet ventetid til grunn, dersom det er sannsynlig at henvisningen vil føre til en operasjon og man vurderer å henvise til et annet sykehus enn det nærmeste. Det kan for noen være mest hensiktsmessig at både utredning og operasjon skjer på samme sted, utdyper Rolandsen.

Ventetidene til poliklinisk utredning har ikke økt i samme grad som ventetider til videre behandling. Pakkeforløp for kreft, akutte og semi-akutte forløp er ikke påvirket av den økte ventetiden.