Nytt kurstilbud for ungdom og unge voksne

Revmatologisk poliklinikk starter opp et nytt kurstilbud for ungdom og unge voksne, 16 - 25 år, med ulike revmatiske sykdommer. Målet er å bidra til bedre håndtering av sykdommen og utfordringene som ofte dukker opp i forbindelse med sykdommen.

Publisert 03.05.2021
Sist oppdatert 21.06.2021
To damer som smiler foran en blå vegg


Kurset gjennomføres første gang 13. og 14. september. 


Innhold i kurset presenteres av et tverrfaglig team av helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter. Lege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, erfarne brukere og sykepleiere er noen av foredragsholderne.

Temaer som skal belyses er:

 • Sykdomslære, medikamenter og aktuell behandling
 • Kosthold
 • Fysisk aktivitet og sykdom
 • Identitet og kroppsbilde
 • Seksualitet og samliv
 • Utfordringer i dagliglivet
 • Relasjoner til venner og familie
 • Rettigheter og velferdsordninger
 • Psykiske reaksjoner ved kronisk sykdom
 • Mestring
 • Fatigue og energiøkonomisering
 • Brukererfaring
 • Erfaringsdeling