Nytt kurs for yrkesaktive med nedsatt hørsel

Lærings- og mestringssenteret har utviklet et tverrfaglig kurs over tre dager til yrkesaktive som har fått påvist hørselstap . Første kursdato er 8. januar 2024.

Anniken Evjen, rådgiver, Lærings- og mestringssenteret
Publisert 14.09.2023
Sist oppdatert 18.09.2023

 

Fem personer står samlet og smiler

Fra venstre: Mona Kverneng, audiograf Nordlandssykehuset, Erlend Eggestad, rådgiver NAV Hjelpemiddelsentral, Kristin Felberg Jørgensen, (erfaren brukerrepresentant HLF), Line Bjørnerud, seniorrådgiver NAV Hjelpemiddelsentral og Helene Lillehagen Sørensen, audiopedagog Nordlandssykehuset.

Arbeidsgruppen for tilbudet har, gjennom samarbeid med dyktige fagpersoner og erfarne brukerrepresentanter, satt sammen et tre-dagers kurs for yrkesaktive med nedsatt hørsel. 

Målet er at de som har fått påvist hørselstap får verktøy og ferdigheter til å leve godt med hørselstapet og håndtere sin funksjonsnedsettelse, også i jobb. Da er det viktig at pasienten har kunnskap om sitt hørselstap, sine høreapparat, tilleggshjelpemidler og ikke minst rettigheter, muligheter og ansvar i arbeidslivet. 

​Flere blir værende i jobb

Høreapparatteknologien er i rivende utvikling. Det bidrar til at også de med små hørselstap får høreapparat, mange av disse er unge og i jobb. Tilrettelegging på arbeidsplassen bidrar til at pasientene står lengre i jobb, er mindre sykemeldt og generelt har det bedre på jobb. 

Har du pasienter som strever med konsentrasjon, utmattelse, dårlig søvn, stress, stiv nakke/skuldre, hodepine, sosial tilbaketrekning og/eller redusert livskvalitet? Dette kan være symptomer på nedsatt hørsel. 

Økt forekomst av antall høreapparatbrukere

​Resultater fra HUNT4 viser at forekomsten av hørselstap blant voksne er 18,2% (2018). De fleste som har nedsatt hørsel vil før eller senere ha behov for høreapparat. Antall høreapparatbrukere (voksne) var anslått å være 236 000 i 2018. Det er beregnes å øke til 446 000 i 2040.