Nordlandssykehuset tar i bruk Digipost i pasientbrev

Nordlandssykehuset har startet med utsending av brev til pasientens digitale postkasse hos Digipost.

Lisa Haug Berle, seksjonsleder for klinisk støtte
Publisert 16.12.2019
Sist oppdatert 18.11.2021
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

I første omgang gjelder dette pasienter som skal til Nordlandssykehuset Vesterålen, men vi utvider i disse dager til Lofoten og Bodø.

Nordlandssykehuset ønsker at pasientene skal ha enkel tilgang til brev fra sykehuset. Når pasienten får brev digitalt, får han/hun mulighet til å se brevet med en gang det er sendt og slipper å vente til det kommer i posten. Pasientene vil også kunne gjenfinne brevet i sitt digitale arkiv på Helsenorge.no. 

400.000 brev

Nordlandssykehuset sender ut ca 400.000 brev til pasienter fra det elektroniske journalsystemet i året. Mange av dagens brev inneholder ulike trykte vedlegg. Disse vil pasienten nå motta digitalt eller som en lenke til Nordlandssykehusets nettsider, helsenorge.no eller andre relevante kilder.

Rutinemessige blodprøverekvisisjoner vil også sendes digitalt, foreløpig bare i Vesterålen til løsningen er blitt testet ut. Disse kan man enten skrive ut eller ta skjermbilde av for så å vise dem frem på legekontoret. Det vil være viktig å ha dette klart på forhånd, slik at man unngår forsinkelser på laboratoriene.

Når pasienten mottar innkalling til time eller innleggelse via Digipost, vil det samtidig opprettes en kalenderinvitasjon som pasienten kan overføre til sin private digitale kalender. Dette gjør at pasienten lettere kan holde oversikt over sine avtaler.

Pasienter som har reservert seg mot å være digitalt aktive, får brevet sendt til folkeregistrert adresse.

Ikke alt bli digitalt

Ikke alle typer brev kan sendes digitalt. Dersom brevet for eksempel inneholder fysiske vedlegg slik som svarkonvolutt, blanketter, urinprøveglass og liknende, vil brevet fortsatt sendes som vanlig brev.

Brev med vedlegg slik som rekvisisjonsark for enkelte laboratorieundersøkelser og MRSA-prøve, er i dag heller ikke gjenstand for digitalisering og må håndteres slik som i dag.

Sikkerhetsmekanisme

Nordlandssykehuset har tatt høyde for at pasientene ikke alltid vil lese brevet i den digitale postkassen tidsnok. Systemet har derfor en sikkerhetsmekanisme som sikrer at uleste brev blir skrevet ut og sendt som vanlig post innen en gitt tid. Fortrinnsvis vil dette skje etter 72 t, men dette kan overstyres av utsender dersom det er behov for at brevet sendes ut tidligere.

Barn under 16 år vil ikke få digital post. De vil motta brev slik som de gjør i dag.

Målsetningen er at minimum 80 prosent av alle pasientbrev skal sendes digitalt innen 2020. Den langsiktige målsetningen er at alle papirbrev fra det elektroniske pasientjournalsystem skal avvikles.
 
Kontaktinfo:
Lisa Haug, lisa.haug@nlsh.no
Tlf: 75 57 25 38