Nettverkskonferanse i diabetes Helse Nord

Konferansen arrangeres i Tromsø 7. og 8. november og er for alle som behandler pasienter med diabetes. Påmelding innen 22. oktober.

Publisert 04.10.2023
Sist oppdatert 09.10.2023
Illustrasjon som viser diabetesutstyr

​Konferansen er beregnet for alle som behandler pasienter med diabetes (fastleger, diabetessykepleiere, sykehusleger for barn og voksne, jordmødre, ernæringsfysiologer, helsepersonell ved legekontor, apotek, ansatte i frisklivssentraler etc.).​

​For​​​mål:

 • Etablere en møteplass for de som behandler pasienter med diabetes i Helse Nord
 • Dele erfaringer om pasientmøter
 • Dele oppdatert kunnskap om best mulig behandling av, og omsorg til diabetespasienter 

​​​Konf​eransen er søkt godkjent som:

 • ​​Emnekurs for spesialiteten allmennmedisin med 11 kurstimer/aktuelle læringsmål (vedlegg)
 • Emnekurs for leger i spesialisering (LIS) med 11 kurstimer (for LIS 2 indremedisin og LIS 3 endokrinologi og nyremedisin) aktuelle læringsmål, (vedlegg)
 • Klinisk spesialist for sykepleiere  
Kursbevis blir utstedt etter avsluttet kurs

Kursk​​omité

Fagråd for diabetes i Helse Nord, kursleder Ragnar Joakimsen

Kurs​​avgift

Gratis, inkludert matservering begge dager, samt middag 7. november. Bindende påmelding for middagen.


Nettverkskonferansen har begrenset antall plasser, så rask påmelding sikrer deg plass på konferansen.

​Program tirsdag 7. november 2023

Møteleder: Ragnar Joakimsen

 • Kl. 10.00–11.00: Registrering
 • Kl. 11.00–11.10: Velkommen ved leder for Fagråd i diabetes i Helse Nord
  Ragnar Joakimsen, spesialist i endokrinologi UNN / Professor II UIT  
 • Kl. 11.10–12.00: Nyheter fra NOKLUS
  Tone Vonheim Madsen, Norsk kvalitetsforbedring av laboratorie-undersøkelser, Bergen
 • Status i Helse Nord
 • Om forbedringsprosjekter
 • Om dashboard
 • Kl. 12.00–12.30: Nytt fra diabetesforbundet
  Nina Skille, brukerrepresentant i Fagråd for diabetes i Helse Nord
 • Kl. 12.30–12.45: Pause
 • Kl. 12.45–13.30: Diabetisk retinopati: Har vi kontroll i Helse Nord?
  Geir Bertelsen, spesialist i øyesykdommer, UNN/førsteamanuensis UIT 
 • Kl. 13.30–14.30: Lunsj
 • Kl. 14.30–15.30: Svangerskapsdiabetes i fokus, sett fra ulike ståsted
  Innledning fra fødeavdeling ved Åse Torunn Pettersen, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, UNN
 • Innspill fra fastleger ved Emelie Svensson, fastlege/diabeteslege, Alta kommune
 • Innspill fra kommunejordmortjenesten ved Yvonne Sollied, jordmor Forebyggende Helsetjenester, Tromsø kommune
 • Innspill fra diabetespoliklinikken ved Gunn Kristin Langvoll, diabetessykepleier, Finnmarkssykehuset 
 • Oppsummering ved Åse Torunn Pettersen
 • Kl. 15.30–15.45: Pause
 • Kl. 15.45–16.45: Medikamentell behandling av diabetes type 2: Hvordan bruke nasjonale retningslinjer, illustrert med kasuistikker
  Ragnar Joakimsen, spesialist i endokrinologi, UNN
  Emelie Svensson, fastlege/diabeteslege, Alta kommune
 • Kl. 16.45–17.00: Pause            
 • Kl. 17.00–17.30: Diabetesbehandling sett fra en fastleges perspektiv 
 • Emelie Svensson, fastlege/diabeteslege, Alta kommune
 • Kl. 17.30–18.15: Nytt fra EASD /ISPAD og avslutning
  Arne Stokke, spesialist i barnesykdommer, Nordlandssykehuset 
  Ragnar Joakimsen, spesialist i endokrinologi UNN / Professor II UIT  
 • Kl. 20.00: Felles middag på hotellet 

​Program onsdag 8. november 2023

Møteleder: Kristin Almaas

 • Kl. 08.30–09.15: Om utfordrende pasientmøter: Når vi kommer til kort
  Svein Bergvik, førsteamanuensis ved UIT/psykolog, UNN 
 • Kl. 09.15–09.30: Pause
 • Kl. 9.30–10.30: Insulinpumper og vevsglukosemålere: Hvordan få best effekt av dem gjennom rett bruk, tolkning av nedlastinger samt nytt om HINAS-anbud
  Charlotte Vik, diabetessykepleier, UNN  
 • Kl. 10.30–11.00: Pause med enkel servering
 • ​Kl. 11.00–11.45: Nytt fra Barnediabetesregisteret og oppstart av behandling hos barn med diabetes type 1
  Arne Stokke, spesialist i barnesykdommer, Nordlandssykehuset 
 • Kl. 11.45­–12.15: Hvordan legge opp undervisningen i lærings- og mestringskurs
  laila Helen Værnes, diabetessykepleier, Helgelandssykehuset 
 • Anne Kathrine Gårdvik, Rådgiver ved Fagstab/Samhandlings-avdelingen/Læring og mestring, Helgelandssykehuset  
 • Kl. 12.15­–12.30: Oppsummering og avslutning ved Ragnar Joakimsen

Har du faglige spørsmål om konferansen, kontakt: Ragnar.Joakimsen@unn.no.
​​

Kont​​akt​

Unn Hamran, konsulent, unn.hamran@helse-nord.no
Tlf. 90 69 04 25