ME-foreningen inviterer til konferanse i Bodø

Temaet er barn og unge med ME/CFS og helsepersonell og lærere er velkommen på  konferanse på Nordlandssykehuset Bodø 25. september.

Norges ME-forening, Nordland fylkeslag
Publisert 11.09.2023
Sist oppdatert 12.09.2023
Tegning av person som ligger i seng
ME-foreningen inviterer til konferanse på Nordlandssykehuset Bodø, sentrum 25. september klokken 10.00-16.00. 

Progra​m:

10.00 – 10.10 Åpning og praktisk info v/leder for Nordland fylkeslag, Hege Johannessen
10.10 – 10.30 Informasjon om ME-foreningen med generalsekretær Olav Osland
10.30 - 11.20 Overlege Lars Haukland. Erfaring/utredning av barn med ME/CFS
11.20 – 12.00 Enhetsleder LMS Jorunn Brendeford .Læring og mestringens betydning
12.00 – 12.40 Lunsj 
12.40 – 13.50 Professor Kristian Sommerfelt. Erfaring med sykdomsbilde, symptomer, PEM og kognitive utfordringer som vanskeliggjør den unges hverdag og utvikling
13.50 – 14.20 Fylkesleder Hege Johannessen. Presentasjon av MEogSkole med erfaringer
14.20 – 14.25 Pause
14.25 – 15.25 Psykologspesialist Ketil Jakobsen. 10 ting jeg vil si til deg som har ME, og erfaringer fra sitt arbeid ved BUP
15.25 – 16.10 Nyere forskning på ME/CFS ved Professor Kristian Sommerfelt
16.10 – 16.30 Spørsmålsrunde til panelet

Påmeldingsfrist er 20. september til nordland@me-foreningen.no​. OBS! Husk å oppgi antall deltakere fra din avdeling, og om dere ønsker å forhåndsbestille en enkel lunsj. Oppgi evt. allergier. 

Har du spørsmål? Kontakt Hege, tlf. 95 74 65 38


Foredra​​​​gsholdere

  • Kristian Sommerfelt – Professor UIB og barnenevrolog Volvat Laguneparken 
  • Lars Utne Haukland – Overlege ved Barneavdelingen Nordlandssykehuset 
  • Ketil Jakobsen – Psykologspesialist St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Jorunn Hunstad Brendeford – Enhetsleder og rådgiver i fagseksjonen for helsekompetanse ved lærings og mestringssentret ved Nordlandssykehuset
  • Olav Osland – Generalsekretær Norges ME-forening
  • Hege Johannessen Norges ME-forening, Nordland fylkeslag - MEogSkole ​

ME/​​CFS

Hvordan utredes barn og unge med ME/CFS? Hvilke utfordringer har de i hverdagen? Hva vet vi i dag om ME/CFS? Hvordan forstå legens uttalelse? Hvordan oppdage anstrengelsesintoleranse (post exertional malaise - PEM) og andre symptomer? Hva vet vi om hva som kan hjelpe? Hvilke tiltak bør vurderes for best mulig legge til rette for bedring? Hva kan gjøres i forhold til skole og sosial inkludering i et tenårings eller ungdomsliv? Hvilke tiltak kan hjelpe familien i en slik situasjon? Hvilke støtte kan gis til pårørende i en slik situasjon?

Barn med ME/CFS kan oppleve mange ulike symptomer og helseutfordringer som kan være utfordrende å diagnostisere og behandle. Når et barn eller en ungdom får ME/CFS blir hverdagen ofte snudd på hodet, uansett om barnet går i barnehage, barneskole, ungdomsskole eller videregående. I de fleste tilfeller vi kjenner til er det vanskelig å gå full tid på skolen og å gjøre alt det friske barn og unge gjør. Som regel kreves det en god del tilrettelegging for at skolehverdagen skal fungere.

Ofte må det prioriteres knallhardt, og den anbefalte rekkefølgen:1. Helse 2. Venner, 3. Skole kan være vanskelig å få til i praksis. Man må være spesielt obs ved overgangene fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående. Det vil i de fleste tilfeller være naturlig å få PPT med på laget for å legge til rette for at barnet skal få så mye ut av skolegangen sin som mulig. Rogaland fylkeslag laget i 2018, sammen med fagfolk innen utdanning, en verktøykasse for skoler. Den har vært et kjærkomment verktøy både for lærere/skoleeier som har ansvar for elevers opplæring, og for eleven og pårørende i en svært slitsom prosess. 

(Kilde: Norges ME-forening)