Mangelfulle røntgen-rekvisisjoner skaper forsinkelser

Mange rekvisisjoner mangler nødvendig informasjon og feiler på veien til mottaker. De havner i en errormappe og blir ikke lest inn i fagsystemet til røntgen.

Øyvind Paulen, Regionalt forvaltningssenter radiologi (FSR)
Publisert 13.02.2020
Sist oppdatert 17.01.2022
Et nærbilde av en persons bryst
Listen under viser de vanligste årsaker til at en røntgenrekvisisjon feiler på veien fra fastlegen til røntgenavdelingen.
 
  1. Rekvisisjonen mangler fullt fødselsnummer, 11 siffer.
  2. Rekvisisjonen er for lang. Rekvisisjonen kan inneholde max 4000 tegn.
  3. Legen velger Henvisning istedenfor Rekvisisjon. Spesielt i forbindelse med legevaktsarbeid.
  4. Det velges feil adresse på nivå 2 i ServProvider. Eks: man velger Revmatologi istedenfor Røntgen.

Når dette skjer, får legekontorene en applikasjonskvittering som informerer om at rekvisisjonen har feilet og av hvilken årsak. 

Vi ser ofte at disse applikasjonskvitteringene ikke blir fulgt godt nok opp av legekontorene. Når vi ser at rekvisisjonen ikke er sendt på nytt eller at pasienten har levert en papirrekvisisjon på røntgen, ringer vi legekontoret. Dette gjør vi senest en uke etterpå. Vi gjør da legekontoret oppmerksom på at de har en rekvisisjon som ikke har gått gjennom til røntgenavdelingen.

Formålet med dette er at vi kanskje får ned antallet rekvisisjoner som feiler ved å gjøre de oppmerksom på at de må ha med fullt fødselsnummer, de må ikke klippe og lime inn journaltekst som gjør at rekvisisjonen blir veldig lang og at de velger rett adresse. Dermed unngår vi forsinkelser for pasienten.