Levering av prøver til Nordlandssykehuset i Bodø

For å sikre en trygg og god levering av laboratorieprøver til Nordlandssykehuset Bodø, skal prøver leveres direkte til laboratoriebygget, ikke til hovedinngangen.

Laboratoriet og resepsjonen Nordlandssykehuset Bodø
Publisert 16.12.2021
    
Bygg med mange vindu


Når prøver skal fraktes til laboratoriet skal sjåfør/annet personell være innforstått med at prøvene skal leveres til laboratoriebygningen, O-fløy, direkte. (Se tegning/bilde lengre ned på siden). 

  • I tidsrommet kl. 07.30 – 15.30: Sjåfør skal levere prøven direkte til laboratoriebygget i 3. etasje ved ekspedisjonen.
  • ​I tidsrommet kl. 15.30 – 07.30: Sjøfør skal levere prøven direkte til laboratoriebygget. Ring på ringeapparat som er ved inngangen (1. etasje). De får da kontakt med ansatte fra laboratoriet som skal ta imot prøven.
Vi ønsker ikke på noe tidspunkt at levering skal skje til hovedinngangen/hovedresepsjonen/blodprøvetaking. 
Det er viktig at prøvene sjekkes og merkes godt:
  • Tidspunkt for når prøven er tatt: dato og klokkeslett 
  • Rekvirentopplysninger
  • Riktig type prøveglass benyttes 
  • Merkes på en måte som gjør at sjåføren kan forstå hvor levering skal skje.
Spørsmål om dette kan rettes til 
Laboratoriet v/ekspedisjon
Seksjonsleder resepsjon/sentralbord
Fagansvarlig ved resepsjon/sentralbord

Alle disse kan nås ved å ringe vårt sentralbord, tlf. 75 53 40 00

Kartoversikt over Nordlandssykehuset Bodø, sentrum

O-fløya ligger midt i sykehusområdet, bak Zefyr hotell. Inngang/innkjørsel fra Biskop Kroghs gate. Her finner du blodbanken og flere laboratorier.