Krav til henvisninger ved søvnregistrering

Pågangen for å få utført søvnregistrering ved øre-nese-hals poliklinikk er stor, og det er derfor viktig med riktig prioritering av pasientene.

Gunnbjørg Tysvær, overlege ØNH-avdelingen
Publisert 12.03.2019
Sist oppdatert 22.02.2021
En person som ligger i sengen
Illustrasjonsfoto fra www.colourbox.com

Henvisningene vi mottar er i noen tilfeller svært kortfattet og gir lite opplysninger om OSAS. Enkelte ganger er det kun informasjon om at pasienten snorker. Dette kan føre til at pasienter med alvorlig søvnapnoesyndrom må vente unødvendig lenge.

Vi ber derfor om at følgende opplysninger kommer frem i henvisningen:

 • Langvarig pustestopp, der evt. pårørende er bekymret
 • Dagtrøtthet (litt trett eller om pasient reelt sovner i visse situasjoner)
 • Symptomer på økt søvnighet ved bilkjøring
 • Morgenhodepine, nattesvette (konsentrasjon/hukommelsesproblemer)
 • Hjerte/kar sykdom/diabetes/stoffskifte
 • Lungesykdom
 • Yrke (sjåfør, pilot osv.)
 • Jobbsituasjon (evt. sykemeldt pga trøtthet?)
 • BMI
 • Andre årsaker til søvnforstyrrelser, søvnhygiene
 • Nasalstenose/snorking