Kontakt med leger ved Salten DPS

Salten DPS har en tjeneste der fastleger kan ringe inn for veiledning vedrørende medikamentell behandling.

Britt-Eva Hansen, avdelingsleder, Salten DPS
Publisert 26.02.2024
En mann som holder en penn og et papir foran en bærbar datamaskin

Foto: www.colourbox.com

Denne veiledningstelefonen er aktiv tirsdager og torsdager kl. 09.30-1030.

Telefonnummer 75 50 16 00, linjevalg 1.