Kapasitetsutfordringer på kirurgisk sengepost i Vesterålen

Det er sendt ut viktig informasjon til alle vesterålskommuner vedrørende kapasitetsutfordringer på kirurgisk sengepost.

Monika Sæthre, rådgiver, Seksjon for samhandling
Publisert 11.01.2024
Ikon

Brevet er sendt ut til legekontor, kommuneleger og legevakt. Er det spørsmål knytt til innholdet, henvend deg til kontaktperson oppgitt i brevet.