Jobber du med pasienter som sliter med sykelig overvekt?

Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) inviterer til konferanse i Bodø. Det blir en god dose faglig påfyll etterfulgt av festmiddag. Påmeldingen er åpnet!

Bente Aronsen, enhetsleder nyre/endo/Lokal-Regional sykelig overvekt
Publisert 08.05.2024
Noen få personer som står ved siden av en rollup
Arrangementskomiteen. Fra venstre: Overlege og fagansvarlig Sykelig overvekt Salwan Al- Ani, spesialsykepleier RSSO Nina Lillegaard og enhetsleder Bente Aronsen. De som ikke er tilstede fra komiteen er ernæringsfysiolog Louise Kjelstrup og gastrokirurgene Camilla Aune og Torunn Nestvold.

Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) har 20-årsjubileum i år og inviterer i den anledning til fagdag i Bodø for alle som jobber med pasienter som sliter med sykelig overvekt.