Forskningsprosjekt for pasienter med artrose i CMC1-leddet

Forskningsprosjektet heter PICASSO og ledes av Diakonhjemmet.

Therese Andreassen, ergoterapeut
Publisert 16.04.2024
Tekst med Picasso og prikker

PICASSO-prosjektet er en randomisert placebokontrollert studie for å undersøke klinisk effekt og sikkerhet av intraartikulære steroider og en ergoterapeutisk intervensjon ved smertefulle inflammatoriske carpometacarpal-1 artrose.

Pasienter som kan være aktuell i studien kan henvises til Nordlandssykehuset Bodø, Ergoterapi, merket PICASSO-studiet.

Nordlandssykehuset Bodø er sammen med fem andre sykehuset med i dette prosjektet.

 

Hurtigguide for helsepersonell med inklusjon/eksklusjonskriterier