Forløpskoordinator opprettet ved Salten DPS

Forløpskoordinatoren har ansvar for å koordinere og å bidra til gode og sammenhengende pasientforløp. Dette gjelder blant annet å sikre at krav og frister knyttet til pakkeforløp følges opp og bidra til reduksjon av unødig venting for pasienter.

Publisert 17.11.2021
Skilt over Salten DPS med grønt gress og blomster rundt
Forløpskoordinatoren er i daglig dialog og samarbeid med ledere og inntaksansvarlige. Koordinatoren er også tilgjengelig for dialog med pasienter, pårørende og eksterne samarbeidspartnere, som for eksempel fastleger. Forløpskoordinatoren kan kontaktes direkte ved spørsmål eller tilbakemelding.

Kontaktinformasjon: Forløpskoordinator Erlend Mjelde, telefon​ 75 50 12 43