Felles henvisningsmottak ved DPS

Innføring av felles henvisningsmottak ved DPSene for Helse Nords private avtalespesialister er startet ved Nordlandssykehuset: DPS Salten og DPS Lofoten /Vesterålen.

Britt-Eva Hansen, avdelingsleder, Salten DPS
Publisert 26.02.2024
Ikon

Illustrasjon: colourbox.com

Dette vil si at private avtalespesialister ikke lenger tar imot henvisninger direkte. Alle henvisninger skal sendes DPS´et.

Målsetningen med innføringen av et felles henvisningsmottak fra Helse Nord er å gi en koordinert og likeverdig rettighetsvurdering av alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Fastlegen må gjerne presisere i henvisningen at pasient ønsker utredning/behandling hos avtalespesialist.

Pasienter med rett til helsehjelp får dermed tilbud om poliklinisk utredning og behandling hos:

  • DPS
  • Avtalespesialist (psykologspesialist eller psykiater).


Fastlege/henviser:

  • Må ivareta at pasient får informasjon om rett til å velge behandlingssted, og opplyse om de ulike alternativer.
  • Informere pasienten om de ulike alternativene for behandling som er tilgjengelig.

Dersom pasienten blir vurdert til å ikke ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten må fastlegen ivareta oppfølgingen, eller pasienten må tilbys annen psykisk helsehjelp i kommunen.