Fastlegerådet ønsker drøfting av rådets fremtidige rolle

Dette var en av sakene Fastlegerådet hadde til behandling i sitt møte 1. juni.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 09.06.2022
Illustrasjoner av leger som står på rad
Fastlegerådet hadde en konstruktiv diskusjon rundt rådets rolle og funksjon slik den har vært, og slik man tenker den framover. Rådets medlemmer er noe usikker på hvordan fastlegerådets/fastlegenes relasjon til helsefellesskapet er og skal være. Fastlegerådet ønsker primært at rådet videreføres, men er åpne justeringer i både rolle og funksjon.

Rådet gjorde slikt vedtak: 

  1. ​Fastlegerådet anbefaler Nordlandssykehuset å drøfte fastlegerådets rolle i helsefellesskapet. 
  2. Fastlegerådet avholder minimum ett møte etter at Nordlandssykehuset HF og strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har tatt stilling til eventuell funksjon og mandat.