Fagnettverket "Infeksjoner i Nord" inviterer til høstmøte

12. november er det klart for det tredje høstmøte i regi av fagnettverket «Infeksjoner i Nord». Grunnet pandemien ble det ikke hold noe møte i fjor. Vi håper det er mange som er giret på faglig og sosialt påfyll etter et og et halvt år preget av Covid, lock-down og TISK!

Publisert 20.09.2021
Sist oppdatert 23.09.2021


    

Ishavshotellet i Tromsø

Det ble i 2019 avholdt et spennende møte med mange deltakere. Vi satser på å gjenta suksessen i år! Planen er å holde et årlig høstmøte for de med interesse for infeksjonssykdommer i Helse Nord men deltakere utenfor regionen er selvfølgelig velkomne. Møtet vil ikke bli avholdt digitalt. Samlingen er uten legemiddelindustrien og er tenkt å erstatte tidligere Infeksjonsforum Nord Norge.

Det er satt sammen et spennende program! Årets høstmøte har tema som:

  • Covid-pandemien – hva har vi lært? 
  • Nye nasjonale retningslinjer for bruk av antibiotika og fremtidens behandling. 
Møtet avsluttes med spennende Parasittologisk dessert!

Møtet er fredag 12. november på Scandic Ishavshotel i Tromsø og starter kl 10. 


Møtet er godkjent fra legeforeningen med 7 timer i et utvalg av spesialiteter – se program. 

For den som ønsker delta på hyggelig middag, blir dette kvelden før møtet. Kurset ligger også i kurskatalogen fra legeforeningen med kursnr. 34500.

Fagnettverket "Infeksjoner i Nord" består av: 

  • Sandra Åsheim (leder), mikrobiologi Bodø
  • Hans Erling Simonsen, infeksjon Bodø
  • Tore Lier, mikrobiologi Tromsø
  • Dag Seeger Halvorsen, infeksjon Tromsø
  • Vegard Skogen, infeksjon Tromsø

Programmet er utarbeidet av medlemmene i fagnettverket.

For mer info, program og påmelding 
Håper på godt oppmøte til et spennende program!

Velkommen!