Bodø kommune og Psykisk helse og rusklinikken piloterer samarbeidsmøter via «samstrømming» av lyd og bilde

Pilotprosjekt som en del av pakkeforløp i psykisk helse og rusbehandling.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 15.11.2019
Sist oppdatert 18.10.2021
Pilotprosjekt som en del av pakkeforløp i psykisk helse og rusbehandling.
Bak fra venstre: Vibeke Tellmann , Ina Jeanette Berg, Ann-Sofie Magnussen, Ole-Kristian Sæbø, Merete Johansen, Jannike Lund. Foran fra venstre: Ida Grytvik, Monica S. Johannessen, Camilla E. Kaspersen Ikke tilstede på bildet: Morten Arntsen
– Målet med samarbeidsmøtene er å kunne ivareta pasienter som trenger hjelp både fra sykehus og hjemkommune bedre. Ved hjelp av ny og sikker kommunikasjonsteknologi trenger ikke deltakerne å møtes fysisk, men kan gjennomføre møter via samstrømming av lyd og bilde, sier klinikksjef i Psykisk helse- og rus klinikken, Hedda Soløy-Nilsen.

– Pasienter i psykisk helsevern og rus skal gis tilbud om samarbeidsmøter med kommunal helsetjeneste før døgninnleggelse i sykehus avsluttes. Dette er en del av de nye pakkeforløpene som nå også er innført i psykisk helsevern og rusbehandling, sier hun.

– Det er ofte tidkrevende og vanskelig å finne tidspunkt som passer alle. Ved samstrømming av lyd og bilde vil kommunehelsetjenesten og fastlegene kunne effektivisere tidsbruk og ressursbruk ved at de slipper å reise til sykehuset for å få avholdt møtet. Vi håper at vi på denne måten, i større grad lykkes med å få avholdt samarbeidsmøter, sier hun.

Akuttinnlagte pasienter

Pilotprosjektet vil i første omgang gjelde pasienter som blir akuttinnlagt. Mange av disse trenger oppfølging i den kommunale omsorgstjenesten ved utskrivelse, slik som tildelingskontor, kommunens psykiatri- og rustjeneste og fastlege. Gjennom prosjektet legges det til rette for å sikre gode, trygge overganger i pasientforløpet. 

– Vi tror dette vil gi økt samhandling, som igjen vil øke kvaliteten på videre behandling, gi bedre forløp og sikre overføring av informasjon. Dette gir bedre pasientsikkerhet og kvalitet, sier Soløy-Nilsen.

Vil utvide til flere kommuner

Pilotprosjektet startet opp i august 2019. Prosjektgruppa er sammensatt av deltakere fra Bodø kommune og Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset. Monica Simone Johannessen sitter som prosjektleder fra Bodø kommune, og Ida Grytvik fra Akuttpsykiatrisk avdeling er prosjektleder fra Psykisk helse- og rusklinikken.

Psykisk helse- og rusklinikken har mottatt samhandlingsmidler fra Helse-Nord til prosjektet.  Planen er å bruke siste halvdel av 2019 til å implementere og tilpasse prosjektet med Bodø kommune, for deretter å invitere med de øvrige kommuner i nedslagsfeltet til Psykisk helse- og rusklinikken (Nordland fylke) med i 2020-21.

Prosjektet gjennomføres med teknologi levert av Telenor for kommunikasjon med lyd og bilde, Videonord. Den nye løsningen er lett, stabil og trygg å bruke. Prosjektnavnet er SamStrømming.

Prosjektmedlemmer (se bilde):
Fra Nordlandssykehuset:
Ole-Kristian Sæbø
Camilla E. Kaspersen 
Ida Grytvik
Ann-Sofie Magnussen 
Merete Johansen 

Fra Bodø kommune:
Monica S. Johannessen
Jannike Lund
Ina Jeanette Berg
Vibeke Tellmann 

Ikke tilstede på bildet: Morten Arntsen