Bestillinger til radiologi og nukleærmedisin må sendes som rekvisisjon, ikke henvisning

For å sikre at bestillinger til radiologiske avdelinger og BDS mottas korrekt i sykehusets røntgensystem, må DIPS Interactor brukes.

Majbrit Kragh, prosjektleder/spesialbioingeniør Forvaltningssenter for LAB
Publisert 12.01.2023
Sist oppdatert 13.01.2023
To radiologer smiler og peker på skjerm

​Re​​kvirering av røntgentjenester med DIPS Interactor gjøres slik:

  • Gå inn i DIPS Interactor.
  • Huk av for at du vil rekvirere en radiologisk undersøkelse.
  • Det regionale tilbudet ved sykehusene i Helse Nord blir da synlig til venstre.
  • Velg den eller de tjenester du ønsker å bestille. Dersom det er trippel diagnostikk, velges MG Mammografi bil. BDS følger opp med ultralyd og biopsi ved funn som tilsier behov for dette.
  • ​Velg deretter hvor undersøkelsen skal utføres.
  • Når felt for klinisk opplysninger er fylt ut sendes den til sykehuset ed å trykke på pilen for «Send til sykehus».
Printscreen av et program på PCMeldingstypen «den gode henvisning» Henvisning ny tilstand skal IKKE benyttes til rekvirering til røntgen. 


Dersom det noen spørsmål eller kommentarer: ERL@helse-nord.no