Behandling av venøs insuffisiens ved offentlig sykehus

- På Karkirurgisk avdeling får vi mange henvisninger fra fastleger om pasienter med varicer og mistanke om overfladisk venøs insuffisiens. Dette tar opp en betydelig del av kapasiteten vår ved poliklinikken, på tross av at kun et fåtall av pasientene som blir henvist har symptomer og plager som tilsier rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, skriver Geir Torvik Jørgensen, seksjonsoverlege i kar-/thoraxkirurgi ved Nordlandssykehuset.

Geir Torvik Jørgensen, seksjonsoverlege kar-/thoraxkirurgi
Publisert 11.03.2021
Illustrasjon av åreknuter i forskjellige graderVi opplever et godt samarbeid med fastlegene i vårt distrikt, og ønsker derfor å sende ut denne informasjonen slik at vi har en felles forståelse for prioriteringene som gjøres. 

Det er utarbeidet en prioriteringsveileder fra Helsedirektoratet, som baserer seg på klassifisering av venøs insuffisiens i henhold til CEAP-klassifisering. Denne er kort oppsummert som følger:

CEAP-klassifikasjon av kronisk overfladisk venøs insuffisiens:
  • C0: Ingen synlige varicer
  • C1: Telangiektasier og retikulære vener
  • C2: Synlige varicer
  • C3: Kronisk ødem ankel/legg
  • C4: Eksem/hudforandringer
  • C5: Tilhelet venøst sår
  • C6: Aktivt venøst sår

C0-C2 sykdom gir ikke rett til vurdering i spesialisthelsetjenesten, og vi vil derfor med bakgrunn i dette begynne å avslå henvisninger hvor det ikke fremkommer at pasienten har symptomer eller plager tilsvarende grad C3-C6. 

I de aller fleste tilfeller anbefaler vi pasienter med C3-klassifisering å forsøke støttestrømper over en lengre periode for symptomlindring. Pasienter med C4-sykdom hvor vi bekrefter overfladisk venøs insuffisiens, vil som regel få tilbud om endovenøs behandling der dette er mulig. Det gjøres også individuelle vurderinger opp mot den enkeltes symptombilde, men dette er de veiledende retningslinjene vi jobber etter.

Informasjonen vil også sendes ut pr brev til fastlegene.

Prioriteringsveilederen kan finnes på helsedirektoratets hjemmesider:

  • Prioriteringsveiledere - karkirurgi
  • Prioriteringsveiledere - venos-insuffisiens