Behandling av panikkangst med Bergen-metoden

Lofoten og Vesterålen DPS, har startet opp intensiv behandling av panikkangst med metoden B4DT (Bergen 4-days treatment/4-dagers behandling).

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 11.09.2019
Sist oppdatert 19.08.2021
En person med hodet i hendene

​- Behandlingen gjennomføres i grupper og de fire første gruppene ble gjennomført ved Enhet for kognitiv terapi, Allmennpsykiatrisk dagbehandling i Svolvær, sier psykologspesialist Erlend Hunstad og Hilde Svartsund, leder ved Enhet for kognitiv terapi i LO/VE DPS.

– Å gjennomføre gruppene har vært lærerikt og spennende, og tilbakemeldingen fra pasientene så langt har vært svært god. Vi har hatt god støtte fra eksterne, sertifiserte terapeuter. Lokale terapeuter fra Lofoten og Vesterålen er nå sertifisert eller under sertifisering, og målsetningen er på sikt å kunne gi tilbudet både i Lofoten og Vesterålen.

– Interessen for B4DT har vært stor, og vi har blitt kontaktet av behandlere fra eget foretak og andre sykehus, samt fastleger, kommunal psykiatritjeneste, og av mange pasienter. Pågangen er svært stor, så vi planlegger B4DT-grupper månedlig fremover. Også de to neste gruppene vil bli gjennomført i Svolvær, sier Hunstad og Svartsund. - Fra nyttår er planen også å kunne tilby B4DT for sosial fobi.

De som har deltatt på opplæring i B4DT.

Her er noen av de som har deltatt på opplæring i B4DT. Fra venstre: Mona Kjønsø Sandholm, psykiatrisk sykepleier/miljøterapeut; Berit Slettjord, miljøterapeut; Erlend Hunstad, psykologspesialist; Bjørn Ola Meløy, miljøterapeut og Hilde Svartsund , enhetsleder. Kursdeltakere som ikke er på bildet: Rebecca Vikjord Bolsøy, psykolog; Jørgen Bråthen, klinisk konsulent og Kristine W. Paulsen, klinisk konsulent.


Den intensive og strukturerte behandlingen er basert på eksponering med LET intervensjon (Leaning into anxiety), og virker å gi bedre resultater enn hva man normalt oppnår ved ukentlig poliklinisk behandling. Grunnleggerne av metoden, Gerd Kvale og Bjarne Hansen, er blitt kåret av Time Magazine til å være blant de 50 viktigste personene innen helse i hele verden.

- Vi håper at tilbudet vil kunne hjelpe mange. Det vil også være aktuelt å tilby B4DT til i hele Nordlandssykehuset, sier Hunstad og Svartsund.

Henvisning B4DT – Panikk ved LoVe DPS

Pasienter som er aktuelle for «Bergen 4-dagers behandling» (B4DT), henvises av fastlege eller annen aktuell henvisende instans til lokalt DPS. Lokalt DPS gjør en vurdering av pasientens rettigheter og kan etter vurdering videre henvise til B4DT-team ved EKT Svolvær. Pasienten skal ha en kontakt med behandler i Voksenpsykiatrisk enhet (VOE) med mulighet for nødvendig oppfølging etter endt panikkbehandling. Henvisning til B4DT gjøres gjennom en sekundærhenvisning. Kontakt er Psykologspesialist Erlend Hunstad, og må gjerne kontaktes for drøfting og vurdering.

Innhold for vurdering

Henvisningen bør inneholde informasjon om:

Varighet av lidelsen

Når oppstod, og hvor lenge har de hatt symptomer?

Symptomer

Forenlig med panikkangst. Hovedtrekket er tilbakevendende anfall av alvorlig angst (panikk), som ikke er begrenset til spesielle situasjoner eller omstendigheter, og som derfor er uforutsigbar.

Aktuell tematikk for symptomer

Plutselig innsettende hjertebank, brystsmerter, kvelningsfornemmelse, svimmelhet og opplevelse av uvirkelighet (depersonalisasjon eller derealisasjon), beskyttelsesatferd og i hvilken grad de påvirker funksjonsnivå/daglig tidsbruk. Det oppstår som regel en sekundær frykt for å dø, miste kontrollen eller bli gal.

Vurderinger og eksklusjon

Inklusjon er at det foreligger en panikklidelse. Noen tilstander gjør at behandlingen ikke kan gjennomføres på det aktuelle tidspunktet, men må utsettes til forholdene ligger bedre til rette. Dette inkluderer blant annet aktiv bruk av rusmiddel, aktiv fase av psykose, i mani og ved svært høy suicidalfare.

Pasienter som har andre diagnoser, men som også plages med panikkanfall, kan godt vurderes til behandlingen.

Kontakt

Erlend Hunstad, psykologspesialist ved Enhet for kognitiv terapi Svolvær, LOVE DPS, erlend.hunstad@nordlandssykehuset.no
Tlf. 76 06 05 30.