Anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) har utarbeidet «Anbefalte analyser» for en del kliniske problemstillinger i allmennpraksis.

Barbro Henriksen, laboratoriekonsulent/bioingeniør
Publisert 15.01.2020
Sist oppdatert 17.12.2021
Anbefalte analyser for laboratoriebruk

Bruk av Noklus' anbefalte analyser kan lette arbeidshverdagen for allmennlegene og bidra til:

  • at viktige analyser ikke blir glemt ved en gitt klinisk problemstilling
  • at man unngår overforbruk av laboratorieundersøkelser
  • at de samme analysene blir rekvirert uansett hvor i landet man bor, eller hvilken lege man går til

Les mer her: http://www.noklus.no/Portals/2/Kurs%20og%20veiledning/Anbefalte%20analyser%20i%20PHT/Noklus_anbefalte_analyser_281118%20-2.pdf