Anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) har utarbeidet «Anbefalte analyser» for en del kliniske problemstillinger i allmennpraksis.

Barbro Henriksen, laboratoriekonsulent/bioingeniør
Publisert 15.01.2020
Sist oppdatert 11.07.2024
Anbefalte analyser for laboratoriebruk

Bruk av Noklus' anbefalte analyser kan lette arbeidshverdagen for allmennlegene og bidra til:

  • at viktige analyser ikke blir glemt ved en gitt klinisk problemstilling
  • at man unngår overforbruk av laboratorieundersøkelser
  • at de samme analysene blir rekvirert uansett hvor i landet man bor, eller hvilken lege man går til