Pakkeforløp for kreft

Utredning og behandling av kreft

Pakkeforløp for kreft skal gi deg forutsigbarhet og trygghet ved mistanke om kreft.

Pakkeforløpene for kreft er standardiserte pasientforløp som skal bidra til å heve kvaliteten på kreftomsorg. Målet er å bidra til rask og effektiv diagnostikk​. 

Kreftkoordinator 

Kreftkoordinator er din kontaktperson i pakkeforløp for kreft. Vi skal sørge for at du er godt informert og slipper unødig venting i utredning, diagnostikk og behandling. 

Vi kan hjelpe deg med:

  • Spørsmål om sykdom og behandling. 
  • Videreformidle kontakt til sykehuslege ved behov.
  • Spørsmål vedrørende kontakt med andre sykehus.
  • Ventetider og plan for videre oppfølging.
  • Kontakt med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidende instanser.
​Du når oss på telefon fra kl. 09.00–15.00, mandag-fredag. 
 
​​Ved behov for kontakt med helsepersonell på kveldstid, helg eller helligdag, ta kontakt med din kommunale legevakt. 
 
Ved avtale om direkteinnleggelse følges de retningslinjer du er informert om. 

 

Sist oppdatert 31.05.2023