Pasientkurs

FRAM gruppetilbud, Bodø

Gruppetilbud for personer i yrkesaktiv alder med langvarige smerter. Gruppetilbudet varer i tre dager med tre oppfølgingsdager. Spesialister ved fysikalsk medisinsk avdeling vurderer eventuell deltakelse. FRAM står for forandring, restitusjon, aksept og mestring.

Passert
21.
februar
2024
 1. 21. feb. 2024

Tid og sted

Når

 1. 21. feb. 2024

Arrangør

Fysikalsk medisinsk avdeling

Hvor

Lærings- og mestringssenteret, Bodø

Du må ha henvisning fra lege for å delta. 

Deltakerne må være ferdig utredet. 

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til Enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering og ART, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose. 

Deltakerne vil motta innkalling fra sykehuset.

 

Innhold i rehabiliteringsinnholdet:

Undervisning

gruppesamtaler

øvelser

likemannsarbeid

Hva kreves for å delta?

At du er motivert

At du er innstilt på å gjøre forandringer i egne vaner og tankemønster.

At du deltar aktivt, og jobber med egne mål mellom samlingene. 

Hva har vi fokus på?

Sammenhengen mellom langvarige smerter og belastninger i livet.

Viktigheten av balanse mellom aktivitet og hvile.

Kunnskap for å komme i gang med endringer.

Bevisstgjøring av vaner og mønstre i hverdagen.

Egne ressurser og muligheter.

Tema som berøres

 • akutte /langvarig smerter
 • søvn og søvnmønster
 • oppmerksomt nærvær
 • motivasjon og mestring
 • grensesetting
 • endringer i livet
 • arbeidslivet, der det er aktuelt 
 • deltakernes egne målsetting og tiltak

Organisering av tilbudet

Det er seks deltakere på gruppetilbudet.

Tilbudet varer i tre dager med tre oppfølgingsdager etter tre måneder.

Deltakelse forutsetter at du er i gang med anbefalte tiltak fra konsultasjonene ved fysikalsk medisinsk avdeling (FMR)

Praktisk informasjon

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. Virtuell vandring i kurslokalene

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Kontakt

  Enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering og ART, Nordlandssykehuset HF

  Enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering og ART, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø