Behandling

Helse i arbeid, Bodø

Helse i arbeid skal gi rask, tidsavgrenset tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-/skjelett- og psykiske plager (angst og depresjon). Det er ønskelig at henvisning kommer tidlig i sykdomsforløpet. Den som henvises til Helse i arbeid må ha et ønske og en målsetting om å stå i eller komme tilbake til arbeid/studier.

Introduksjon

Det pågår for tiden en forskningsstudie på Helse i arbeid i hele Helse Nord. Les mer om prosjektet.

Ved behov henviser vi videre til øvrig behandlingstilbud.

Henvisning og vurdering

Henvisning vurderes og henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Ved rett til helsehjelp blir pasienten satt opp på time. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning. Det er ønskelig med henvisning i en tidlig fase. 

Alle henvisninger skal inneholde:

 • Aktuell sykehistorie og problemstilling
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk – diagnoser og eventuell tidligere behandling
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
 • Oppdatert medikamentoversikt
 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold – sykemeldingshistorikk, eventuelt stønadsstatus
 • (Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er ovennevnte punkter dekket). 

I tillegg trenger vi følgende for å gjøre en vurdering knyttet til tilbud ved Helse i arbeid poliklinikk:

 • Tidligere behandling og effekt av denne.
 • Rusanamnese.
 • Sivilstatus, omsorg for barn, familiær og sosial fungering.
 • Ønsket mål for vurdering og behandling, herunder pasientens mål og motivasjon for arbeid og behandling.
 • Informasjon om funksjonivå/-nedsettelse, både sosial, privat og yrkesmessig som følge av plagene. 

Husk!

For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov. Ved henvisning fra andre enn fastlege, må pasientens fastlege oppgis. 

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten
Henvisning sendes elektronisk til FMR og merkes med «Helse i arbeid». 

Vurdering og behandling av henvisningen

Henvisning vurderes i tverrfaglig team, og henviser og pasient mottar deretter skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Ved rett til helsehjelp blir pasienten satt opp på time. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Før

Helse i arbeid tilbyr utredning og vurdering av pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager som påvirker funksjon i jobb eller studier. En viktig del av utredningsarbeidet er spørreskjema som sendes og besvares før første time. 

Utredninger gjøres i tverrfaglig poliklinikk, og tar sikte på å utforske plagene, samt vurdere relevante tiltak og oppfølging. Ut fra ditt behov kan du i forbindelse med utredning møte lege, fysioterapeut, psykolog og NAV-rådgiver. Involvering av ulike faggrupper underveis i utredningen gjøres i samråd med deg som pasient.


Under

For mange er utredning i tverrfaglig poliklinikk tilstrekkelig for å håndtere sine helseplager og etablere hensiktsmessige mestringsstrategier i forhold til jobb og fritid.
Som en del av utredningen gis det informasjon om aktuelle behandlingstilbud eller annen oppfølging som kan være relevant for deg.

Du betaler egenandel etter vanlige satser ved konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten, inn til frikortgrense. 

Eksklusjon

Poliklinikken gjennomfører ikke spesialistvurderinger eller arbeidsevnevurderinger, og bistår ikke til vurdering knyttet til forsikringssaker og rettslige prosesser.
Etter

Dersom du ønsker, kan vi gjennomføre avtalt utredning/oppfølging med bruk av telefon eller videokonsultasjon. Vi benytter sikre løsninger for videokonsultasjoner, som er godkjent for pasientbehandling.


Kontakt

Gidsken Jakobsen vei 32 Helse i arbeid

Kontakt Helse i arbeid

Oppmøtested

Gidsken Jakobsen vei 32

Besøkstider

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Gidsken Jakobsen vei 32

Gidsken Jakobsen vei 32

Praktisk informasjon

Buss

Du kan ta buss som går til Stormyra/City Nord. Så går du av ved bussholdeplass der og vil da se bygningen hvor Helse i Arbeid-poliklinikken holder til. Fra bussholdeplass til poliklinikken vil det være ca 300 meter å gå.

 

Drosje

Adresse som oppgis til drosje er Gidsken Jakobsens vei 32. Refusjon av drosjeutgifter gis kun ved medisinsk årsak. Drosje bestilles via Pasientreiser​

 

Egen bil og parkering

Poliklinikken disponerer 20 parkeringsplasser. Når du ankommer må du henvende deg i resepsjonen til poliklinikken. Du vil da få et parkeringsbevis som du legger i bilen godt synlig fra utsiden.

Inngang til poliklinikken er midt på bygningens langside. Du går inn døra og kan benytte deg av heis eller trapperom til 2. etasje.