Behandling

Blodlapp mot spinalhodepine

Postspinal hodepine er en hodepine som oppstår etter spinal- eller epiduralbedøvelse, og den kan være svært smertefull. I enkelte tilfeller kan vi sette en blodlapp ved plagsom postspinal hodepine. Dette gjelder spesielt nybakte mødre som skal ta seg av et nyfødt barn.
Postspinal hodepine bedrer seg ved å ligge i ro. De fleste spinalhodepinene går over av seg selv i løpet av 1-3 uker ved hjelp av smertestillende og tilstrekkelig væskeinntak.  

Ved en blodlapp setter vi inn en liten mengde av ditt eget blod mot det området spinal/ epiduralbedøvelsen ble lagt. Vi tror årsaken til hodepinen skyldes en liten rift i hjernehinnen slik at det siver ut litt væske (cerebrospinalvæske). Når vi setter inn litt blod mot dette hullet dannes det et koagel (som et lite plaster) og lekkasjen stopper opp. Hodepinen gir seg da etter noen få minutter. 


Henvisning og vurdering

Du blir som regel henvist fra sengepost på sykehuset, men fastlegen kan også henvise for vurdering.

Fastlege må henvise tilbake til behandlende avdeling som igjen kontakter anestesilege. Viktig å utelukke differensialdiagnoser som blødning eller abscess. Infeksjonsprøver må tas og pasienten bør få væske og evt fenazon-koffein. 

Før

Du må ligge i en seng.

 

Under

Du blir kjørt opp enten på intensiv- eller operasjonsavdelingen. Her vil anestesilege vaske ryggen din sterilt og dekke til. Så får du lokalbedøvelse i huden og vi gjør en epiduralpunksjon (som om vi skulle legge epiduralbedøvelse). Anestesisykepleier legger så inn plastrør i blodåre på hånden (venflon) og ut fra denne trekker vi 20-30 milliliter av blodet ditt. Dette blodet setter anestesilegen inn i epiduralrommet.

Etterhvert vil du oppleve et slags press i ryggen og da avslutter anestesilegen injeksjonen. Hodepinen vil ofte gi seg av i løpet av noen minutter. Du får beskjed om sengeleie de to-tre første timene, slik at koagelet får tid til å stabilisere seg.

Etter

Du skal ligge på rygg i sengen de første to-tre timene. Deretter kan du bevege deg fritt. De første to–tre døgnene etter behandlingen skal du ta det med ro og ikke trene. Skulle du i løpet av noen dager utvikle ryggsmerter, feber eller økende hodepine må du ta kontakt med lege.