Seksjon for smittevern

Seksjon for smittevern koordinerer smittevernarbeidet ved Nordlandssykehuset og er en seksjon i Fagavdelingen.

Smittevern omfatter alle enkelttiltak som skal hindre at infeksjoner oppstår og spres i helseinstitusjoner blant pasienter, helsearbeidere og pårørende. Forebygging av antibiotikaresistens gjennom rasjonell bruk av antibiotika inngår i smittevernet.

Vi er sju ansatte; seksjonsleder, smittevernoverlege, fire smittevernsykepleiere og smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten.   

Kontakt

Sentralbord Bodø

Postadresse

Nordlandssykehuset
Navn på avdeling/enhet/person
Postboks 1480
8092 Bodø

Slik finner du fram

En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal

En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes