Kliniske nettverk

Regionalt senter for spiseforstyrrelser for voksne (RESSP) har en regional funksjon der oppdraget er å bistå de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) i hele Helse Nord med kompetanseoppbygging og veiledning i konkrete pasientsaker.

​I Helse Nord er det besluttet at Nordlandssykehuset HF skal ha ansvaret for høyspesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser i regionen. Det er et mål at dette ikke skal svekke tilbudet andre steder i regionen.

RESSP har etablert et regionalt klinisk nettverk, som er et tilbud til alle behandlere i regionen som jobber med pasienter med spiseforstyrrelser.

RESSP kan bidra med:

 • Kunnskapsformidling, fagutvikling og kompetanseheving.
 • Bidra til kompetanseutvikling i alle ledd, for å gi pasienten et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud, også når flere behandlingsnivå er involvert. 
 • Veiledning og undervisning.
 • Veiledning på Skype i Kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser (CBT-E) to ganger i halvåret med Asle Halvorsen fra Seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland universitetssjukehus. 
 • Være tilgjengelig på telefon, Skype og epost for drøfting/veiledning i konkrete pasientsaker.
 • Formidle de nye nasjonale retningslinjene, tilpasset vår region.
 • Styrke og støtte terapeutene i lange og utfordrende behandlingsforløp.
 • Tilby og tilrettelegge for hospitering på døgnenheten ved RESSP.
 • Responsteamet: Tilbyr veiledning/undervisning/behandlingsplanlegging til
  behandlere, fastleger, sykehusleger og behandlingsteam.

​​Nettverksk​​oordinator​

Eva Trones, eva.trones@nlsh.no

Telefon: 75 57 05 97/ 95 28 79 09

Sist oppdatert 28.04.2023