Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Henvisning

Informasjon til fastleger og andre behandlere som kan henvise pasienter til RESSP.

RESSP tilbyr primært behandling til personer fra 18 år. Vi tilbyr både poliklinisk behandling og innleggelse.

Som hovedregel skal behandling først prøves ved lokalt distriktspsykiatrisk senter (DPS). I Helse Nord tilbys det poliklinisk dagbehandling på DPS følgende steder:

 • DPS Vest-Finnmark
 • DPS Øst-Finnmark
 • DPS Midt-Finnmark/SANKS
 • Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms
 • Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø
 • Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms
 • Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms
 • Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
 • Lofoten og Vesterålen DPS
 • Salten DPS
 • Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana
 • Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
 • Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland
 • Dersom pasienten ikke har tilstrekkelig utbytte av poliklinisk tilbud på DPS eller har behov for innleggelse, kan DPS og sykehusavdelinger i spesialisthelsetjenesten henvise pasienter videre til Regionalt senter for spiseforstyrrelser. Uansett bosted har alle rett til fritt behandlingsvalg og kan be om å bli henvist dit de ønsker.


 

Mange pasienter har blandede følelser til en innleggelse, og RESSP tilbyr prøveuke slik at pasienten kan gjøre seg kjent både med behandlingstilbud, medpasienter og personalet. Etter prøveuken kan pasienten selv ta stilling til om hun/han vil ta imot behandling.

Hva skal​​ henvi​​sningen inneholde?

 • ​Ansiennitetsdato: når DPS/BUP mottok henvisning
 • Har pasienten rett til helsehjelp: Ja eller Nei. 
 • Vurdert dato: 
 • Frist dato:
 • Helsehjelp innfridd dato:
 • Rettslig grunnlag; § PHL samt dato for når vedtaket er fattet.
 • Status pakkeforløp, Hvilket pakkeforløp og sammendrag forløpet
 • Ved henvisninger fra avtalespesialister gjør RESSP rettighetsvurderingen.

Henvisn​​in​gstekst

 • Kort sykehistorie 
 • Pasientens livssituasjon
 • Beskrivelse av pasienters spiseforstyrrelse med diagnostisk utredning og                vurdering. 
 • Tidligere og nåværende behandling, og vurdering av hvorfor behandlingen ikke har lykkes 
 • Somatisk tilstand med informasjon om sentrale biologiske parametre (beskrivelsen bør ikke være eldre enn 4 uker.): BMI, blodprøver, somatisk status
 • Differensialdiagnostiske vurderinger
 • Oppdatert behandlingsplan
 • Individuell plan
 • Ved søknad om innleggelse må det fremkomme at innleggelse lokalt har vært prøvd. Vi ønsker beskrivelse av hvilken behandling som er gitt og utfallet av den.
 • Ønske og mål for behandlingen ved RESSP​

Vurd​e​​ring

Alle henvisninger som kommer til RESSP blir behandlet på et ukentlig inntaksmøte. 

Etter vurderingsmøtene fattes det en beslutning i enhetenes inntaksmøte om et eventuelt tilbud ved RESSP.​

​​​​​
 


Sist oppdatert 28.04.2023