Regional enhet for psykoser

Regional enhet for psykoser er en spesialenhet for utredning og behandling av psykoselidelser. Enheten har 20 sengeplasser fordelt på to lokasjoner, som drifter i nært samarbeid med hverandre og har en rekke felles aktiviteter og pasienttilbud. Behandlingstilbudet tilpasses individuelt og kan vare fra noen uker til 3-6 mnd. Her inngår helhetlig diagnostisk utredning, igangsetting av behandling og etablering av passende oppfølging.

Om psykoser

Psykoser er fellesbetegnelsen på en gruppe alvorlige psykiske lidelser, og kjennetegnes ved at man opplever å ha nedsatt eller manglende realitets-testende evne. Psykoselidelser kan innebære ulike fenomener som f.eks vrangforestillinger, hallusinasjoner, tanke-forstyrrelser og annet.

Psykoser kan ha mangfoldige symptomer og ulikt forløp for hver pasient. Ved psykose-debut er symptomene ofte uspesifikke, for eksempel depresjon eller angst. Ved akutte psykoser kan en derimot oppleve konkrete psykotiske symptomer som eksempelvis hallusinasjoner, vrangforestillinger og/eller annet. Psykoselidelser kan i tillegg innebære symptomer som er typiske for andre lidelser. Eksempler på slike symptomer er mani, tvang, anoreksi, rus, selvskading osv.


Bli bedre kjent med oss!


Enheten gir et behandlingstilbud til personer med psykisk lidelse. Det kan være medisinering, tiltak for bedring i helse eller bedre fungering i det daglige. Vi har 6 døgnplasser. Disse er enkeltrom. Du får et fast behandlingsteam. Teamet består av en behandler og tre miljøkontakter. Behandlingstilbudet består av samtaler med behandler, støtte samtaler med miljøkontakt, somatisk undersøkelse, eventuelt medisinjustering og miljøterapi.
 
Hva må du ta med deg?
 • Oppdatert medisinliste. Eventuell medbrakt medisin vil bli oppbevart på vårt medisinrom under oppholdet
 • Toalettsaker, hverdagsklær, gym klær, uteklær som passer for årstiden og skotøy til innebruk, gym og tur
 • Egen pc og mobil (husk ladere)
 
Faste aktiviteter i løpet av uken
 • Pasientundervisning
 • Turer ut i naturen eller til ulike steder i nærområdet
 • Fysisk aktivitet – blant annet gymsal
 • Bowling
 
Generell informasjon
 • Vi har ikke fast besøkstid. På grunn av aktiviteter/avtaler på dagtid, anbefales besøk etter kl. 16.30 på hverdager.
 • Det er ikke tillatt å ta med eller bruke rusmidler når du er innlagt hos oss.
 • Du er selv ansvarlig for personlige eiendeler du tar med til oss. Du vil få utlevert nøkkel til rommet ditt.
 • Det er ikke tillat å ta bilder av andre pasienter eller legge ut info om disse på sosiale medier.
 • Det er anledning til å benytte vaskemaskin, tørketrommel og strykejern.
 • Sykehuset har eget bibliotek.
 • Sykehuset er røykfritt, røyking foregår på anviste plasser ute.
 • Sykehuset ligger 2 km fra Bodø sentrum. Det er 1 km til nærmeste kjøpesenter.
 • Ved innleggelse og utskrivelse dekker helseforetaket reiseutgifter. Det er derfor viktig å ta vare på kvitteringer.

For nærmere opplysninger ring forløpskoordinator Bjørg Skjelstad tlf. 75 57 14 28.

 

Enheten utreder og behandler personer med uavklart psykisk lidelse. Vi har 14 døgnplasser. Disse er enkeltrom. Du får et fast behandlingsteam. Teamet består av en behandler og to/tre miljøkontakter. Behandlingstilbudet består av samtaler med behandler, støttesamtaler med miljøkontakt, somatisk undersøkelse, tilbud om medikamentell behandling/medisinjustering, og miljøterapi.

 
Hva må du ha med deg?
 • Oppdatert medisinliste. Eventuell medbrakt medisin vil bli oppbevart på vårt medisinrom under oppholdet
 • Toalettsaker, hverdagsklær, gym klær, uteklær som passer for årstiden og skotøy til innebruk, gym og tur
 • Egen pc og mobil (husk ladere)
 
Faste aktiviteter i løpet av uken
 • Pasientundervisning
 • Turer, der vi drar ut i naturen eller til ulike steder i nærområdet
 • Fysisk aktivitet – blant annet i gymsal 
 • Bowling
 
Generell informasjon
 • Vi har ikke fast besøkstid. På grunn av aktiviteter/avtaler på dagtid, anbefales besøk etter 16.30 på hverdager.
 • Det er ikke tillatt å ta med eller bruke rusmidler når du er innlagt hos oss.
 • Du er selv ansvarlig for personlige eiendeler du tar med til oss. Du vil få utlevert nøkkel til rommet ditt.
 • Det er ikke tillat å ta bilder av andre pasienter eller legge ut info om disse på sosiale medier.
 • Det er anledning til å benytte vaskemaskin, tørketrommel og strykejern.
 • Sykehuset har eget bibliotek.
 • Sykehuset er røykfritt, røyking foregår på anviste plasser ute.
 • Sykehuset ligger 2 km fra Bodø sentrum. Det er 1 km til nærmeste kjøpesenter.
 • Ved innleggelse og utskrivelse dekker helseforetaket reiseutgifter. Det er derfor viktig å ta vare på kvitteringer.

For nærmere opplysninger ring forløpskoordinator Bjørg Skjelstad, tlf. 75 57 14 28.

 

Det legges vekt på en helhetlig utredning som innebærer psykiske og somatiske (kroppslige) undersøkelser. Formålet med undersøkelsene er å danne seg en helhetlig forståelse av pasientens helsetilstand. Som del av utredningen kartlegger man også pasientens egne ressurser, forutsetninger, eventuelle stressfaktorer, og tidligere sykdomshistorie.

Behandling ved psykoselidelse er en tverrfaglig oppgave der type behandling og omfanget av denne, bestemmes av pasientens behov. Behandlingen er kunnskapsbasert og er i tråd med anbefalinger i de Nasjonale faglige retningslinjer for psykoser (Helsedirektoratets veileder, 2013). Antipsykotisk legemiddelbehandling er anbefalt som førstevalgs behandling både ved akutte psykosetilstander og til forebygging av tilbakefall (Helsedirektoratets veileder, 2013).


Alle pasienter med en psykosetilstand skal derfor tilbys å prøve ut en adekvat gjennomført behandling med legemidler. Det tilstrebes en medikamentfrivillig tilnærming. Samtalebasert behandling er støttende og inneholder elementer av kognitiv terapi. Miljøbehandling er en planlagt tilrettelegging av dagliglivet i en døgnenhet. Fokus er på det psykososiale miljøet, sosialt læringsmiljø og relasjonen mellom pasient og miljøbehandler. Dette gir muligheter for å skape relasjoner, trygghet, mestring, bekreftelse og selvinnsikt. Møtene varierer i struktur, omgivelser, antall deltagere, innhold og psykososiale atmosfære. Følgende tiltak er sentrale i miljøbehandlingen:

 • Mestringsgruppe, en psykoedukativ gruppe med kognitiv tilnærming.
 • Kognitiv miljøterapi, individuelt og i team.
 • Psykoedukasjon med fokus på kunnskap og forståelse av egen lidelse og symptomer.
 • Familiesamtaler.

 

Fysisk aktivitet er vektlagt som en viktig del av det helhetlige behandlingstilbudet, og det tilpasses både forløp og den enkelte pasient. Det består blant annet av tilbud om trening i gymsal, utendørs aktiviteter (fisketurer, fjellturer, sykkelturer, ski mv.).


Tilbud om kostholdsveiledning i løpet av de første ukene etter innleggelse. Individuell oppfølging utformes ved behov og felles undervisning om kosthold, ernæring og livsstil er en fast del av behandlingstilbudet.I tråd med evidens om arbeidets betydning for helsen samt kunnskap om hvor mange unge med psykoselidelser som havner utenfor skole- og arbeidsliv, er dette et prioritert område ved avdelingen. Målet er å støtte unge mennesker i å gjennomføre sine ambisjoner om utdanning, opplæring og jobb. I tråd med spennvidden i funksjonsnivå hos våre pasienter er det utarbeidet et spekter av tilbud tilpasset dette. Avdelingen samarbeider med Regionalt Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse i utvikling av sine tilbud, hvor også individuell jobbstøtte (IPS) er en del av tilbudet. 

Slik finner du fram

En gruppe hus i et skogsområde

Bodø, Rønvik

Kløveråsveien 1