Alderspsykiatrisk enhet

Alderspsykiatrisk enhet er et fylkesdekkende tilbud til eldre som har behov for utredning eller behandling av psykiske lidelser. Enheten skal dekke over et vidt spekter av problemstillinger for personer over 65 år.

Enheten er en åpen sengepost. Da enkelte pasienter kan ha dårlig orienteringsevne, holder vi ytterdørene låst. Pasienter kan forlate enheten etter avtale med personalet.

Kontakt