Salten DPS, Korttidspoliklinikken

Korttidspoliklinikken ved Salten DPS tilbyr effektive og målrettede behandlingsforløp for pasienter med moderate til alvorlige allmennpsykiatriske lidelser. Vi behandler blant annet angst, depresjon og traumetilstander. Vi tilbyr både polikliniske forløp og behandling i gruppe hvor vi også benytter VR-teknologi. Enheten er delaktig i flere forsknings- og utviklingsprosjekter.

Korttidspoliklinikken er tverrfaglig sammensatt av erfarne kliniske konsulenter, psykologer/psykologspesialister, overlege i psykiatri og LIS 3. Vi er en innovativ enhet i stadig utvikling og ønsker å møte det moderne menneskets behandlingsbehov deretter.

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Fredag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Nordlandssykehuset
Navn på avdeling/enhet/person
Postboks 1480
8092 Bodø

Slik finner du fram

Kløveråsveien 107