Salten DPS, Allmenpsykiatrisk team (VOP), Fauske

Allmennpsykiatrisk team på Fauske/Voksenpsykiatrisk poliklinikk Indre Salten (VOP-is) er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som tar imot henvendelser fra kommunene; Fauske, Hamarøy, Saltdal, Sørfold og Tysfjord vest.

Målgruppen

Tilbud til personer over 18 år som har behov for utredning og behandling innen psykisk helsevern på spesialisthelsetjenestenivå.

Allmennpsykiatrisk team har ikke akuttfunksjon.

Behandlingstilbudet

I løpet av de én til tre første timene blir det gjort en utredning, og det blir tatt stilling til hva som evt. kan være et aktuelt behandlingstilbud.

Behandlingen gis hovedsakelig:

 • Individuelt
 • Det gis tilbud om behandling hos psykomotorisk fysioterapeut til noen internt henviste pasienter.
 • Poliklinikken yter også konsultativ bistand, rådgivning og veiledning

Varlighet av behandling

Behandlingens varighet vil variere avhengig av behov og behandlingsmålsetting.

Bemanning

Allmennteamet er tverrfaglig sammensatt av overlege, psykologspesialister, psykologer, lege i spesialisering, klinisk konsulent og fysioterapeut

Praktisk informasjon

Inntak: De som får et tilbud ved poliklinikken er som oftest henvist fra fastlege. De kan også være henvist fra andre deler av SDPS og fra Nordlandssykehuset.

Henvisninger blir løpende rettighetsvurdert og fordelt til behandler, og det skal innen 10 virkedager sendes ut svarbrev med resultat og evt frist og dato for time dersom det gis rett til nødvendig helsehjelp.

Egenandel: Les mer om egenandel på sykehus på helsenorge.no. Ubenyttede timer eller timer som ikke er avbestilt før 24t før avtale, faktureres etter gjeldene satser.

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:30
 • Tirsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:30
 • Onsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:30
 • Torsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:30
 • Fredag
  • 08:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Nordlandssykehuset
Navn på avdeling/enhet/person
Postboks 1480
8092 Bodø

Slik finner du fram

Sjøgata 49, Fauske

Sjøgata 49

8200 Fauske