Salten DPS, Allmennpsykiatrisk team (VOP), Bodø

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Allmennteam er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som tar imot henvendelser fra kommunene; Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Røst, Steigen og Værøy.

Målgruppen

Tilbud til personer over 18 år som har behov for utredning og behandling innen psykisk helsevern på spesialisthelsetjeneste nivå. Allmennpsykiatrisk team har ikke akutt funksjon.

Behandlingstilbud

Allmennteamet sine oppgaver er i første rekke å gi tilbud om utredning, diagnostikk og behandling til personer med psykiske lidelser. Og i løpet av de én til tre første timene blir det gjort en utredning, og det blir tatt stilling til hva som evt. kan være et aktuelt behandlingstilbud.

Behandlingen kan gis som individuell eller i grupper:

 • Individuell samtaleterapi/psykoterapi med tilpasset tilnærming f.eks.:
  • Kognitiv terapi
  • Psykodynamisk terapi
 • Gruppebehandling, f.eks:
  • Mentaliseringsbasert tilnærming
  • Psykodynamisk/psykoanalytisk tilnærming
 • Ulike former for traumebehandling, f.eks.:
  • EMDR
  • Faseorientert[ID2]
 • Behandling hos psykomotorisk fysioterapeut

Pårørendearbeid kan ved ønske og behov være en del av behandlingen.

Poliklinikken yter også konsultativ bistand, rådgivning, veiledning og undervisning til kommunalt hjelpeapparat og andre instanser.

Varlighet av behandling

Behandlingens varighet vil variere avhengig av behov og behandlingsmålsetting.

Bemanning

Allmennteamet er tverrfaglig sammensatt av overleger, psykologspesialister, sykepleiere, sosionomer og fysioterapeut.

Henvisning

De som får et tilbud ved poliklinikken er som oftest henvist fra fastlege. De kan også være henvist fra andre deler av SDPS og fra Nordlandssykehuset.

Henvisninger blir løpende rettighetsvurdert og fordelt til behandler, og det skal innen 10 virkedager sendes ut svarbrev med resultat og evt frist og dato for time dersom det gis rett til nødvendig helsehjelp.

Egenandel ved poliklinisk behandling

Ubenyttede timer eller timer som ikke er avbestilt før 24t før avtale, faktureres etter gjeldene satser. Les mer om egenandel på sykehus på helsenorge.no

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Fredag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Allmennpsykiatriske team Bodø Salten distriktpsykiatriske senter Nordlandssykehuset HF Postboks 1480 8092 Bodø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Mellomåsveien 108

Mellomåsveien 108, Rønvik

Mellomåsveien 108