Salten DPS, Allmennpsykiatrisk enhet D

Vår intensjon med ditt opphold er å skape en allianse mellom pasient og personell som bygger på tillit og åpenhet samt din egen motivasjon for endring. Enhet D er en åpen fleksibel døgnenhet med 12 senger. Vår målgruppe er mennesker med ulike psykiatriske problemstillinger som hindrer livsutfoldelse.

Behandlingstilbudet baserer seg på den enkeltes egen motivasjon for endring og ansvarliggjøring. Tillit, åpenhet og den gode relasjonen vektlegges.

Behandlingen er i hovedsak individuelt rettet, i tillegg har vi også gruppeaktiviteter som alle tar del i. Hver pasient får et behandlingsteam bestående av en behandler og to miljøkontakter.

Behandlingsformer:

 • Miljøterapi
 • Individuell samtaleterapi
 • Medikamentell behandling
 • EMDR
 • Fysioterapi, individuelt og i gruppe
 • Psykoedukasjon
 • Fysisk aktivitet
 • ECT

Behandlingsplan

Det utarbeides en behandlingsplan for hver enkelt pasient, med utgangspunkt i pasientens problemstillinger og målsetting for innleggelsen.

Faste aktiviteter

 • Morgenmøte: Alle hverdager kl. 09.15 hvor det blir gitt aktuell informasjon og informert om samtaler/avtaler.
 • Fysisk aktivitet: Mandag og torsdag kl. 12.15. Gymsal og nærområde blir brukt til dette. Ledes av psykomotorisk fysioterapeut.
 • Pasientundervisning: Tirsdag kl. 12.15 her blir ulike diagnoser/temaer undervist om av miljøpersonalet.
 • Temagruppe: Onsdag kl. 12.15.
 • Tirsdagens tema bli igjen tatt opp og diskutert.
 • Ukeslutt. Fredag kl. 11.30 felles lunsj for alle i enheten. Vi går deretter i stuen for Quiz

Generelle opplysninger

 • Tenk gjennom hva du ønsker å bruke innleggelsen til.
 • Alle ansatte og andre tilknyttet enheten har taushetsplikt.
 • Det er ikke tillat å fotografere i enheten.
 • Du har selv ansvaret for dine penger og verdisaker. Anbefaler ikke å ha med seg noe av verdi til innleggelse.
 • Ingen form for rusmidler er tillatt under innleggelsen.
 • Gode klær og sko for den årstiden du innlegges i må tas med for aktivitet både ute og inne.
 • Sosiale medier: det er ikke tillat å navngi/ta bilde av dine medpasienter eller andre i sykehuset. Det skal heller ikke gis informasjon om andre som kan gjenkjennes.
 • Takker du ja til innleggelse takker du ja til alle aktiviteter i regi av enhetens ukeplan.
 • Helgeperm for de av pasientene som ikke har særskilt grunn til å være i enheten.

Kontakt

Postadresse

Nordlandssykehuset
Navn på avdeling/enhet/person
Postboks 1480
8092 Bodø

Slik finner du fram

Mellomåsveien 108, Rønvik

Mellomåsveien 108