Salten DPS, Psykoseteamet

Psykoseteamet ved Salten distriktpsykiatriske senter er et ambulant team som tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til mennesker som har en psykoselidelse eller står i fare for å utvikle en slik tilstand.

Målgruppen

Voksne personer (over 18 år) som har en psykoselidelse eller står i fare for å utvikle en slik tilstand, og deres familier.

Behandlingstilbud

Målet er å tilby tidlig intervensjon og den hjelpen som anses for å være den beste. Henvisere kan ta kontakt og drøfte behovet for utredning/behandling, før en eventuell formell henvisning. 

 • Vi tilbyr utredning og behandling i ulike faser av sykdomsutvikling
 • Ved psykoserisiko/«ultra high-risk»¨
 • Ved førstegangsepisode med psykose
 • I den kritiske perioden etter tilbakefall av en psykose

Utredning og behandling tilpasses pasientens sykdomsbilde, sykdomsfase og funksjonsnivå samt individuelle forhold som alder, ressurser, livssituasjon og nettverk.

En del pasienter vil ha behov for mer langvarig rehabilitering og oppfølging utover dette. Dette vil som regel bli ivaretatt av kommunal psykisk helse-tjeneste, i samarbeid med Psykoseteamet i en overgangsperiode.

Med tidlig intervensjon mener vi tidlig oppdagelse og behandling av mulig psykoserisiko og/eller psykose. Personer som har fått, eller er i risiko for å få psykose og deres pårørende, trenger rask og god hjelp. Tidlig og riktig behandling gir mulighet for rask bedring. Målsettingen er å igangsette optimal behandling så tidlig som mulig.

Behandlingen som tilbys er individuelt tilpasset, en kombinasjon av legemiddelbehandling, psykoedukasjon (det å lære om lidelsen), kognitiv eller annen tilpasset terapi og familiesamarbeid. I tillegg tiltak for å bedre psykisk og fysisk helse og sosiale forhold, forbedre funksjon og livskvalitet, forebygge selvmordsfare samt å redusere risiko for utvikling av tilleggs-sykdom og voldsutøvelse.

Varighet av behandling

Lengde på behandling er individuelt tilpasset.

Bemanning

Teamet består av psykiatere, psykologer, leger i spesialisering, kliniske konsulenter, dvs psykiatriske sykepleiere og kliniske vernepleiere, hjelpepleier og jobbspesialist.

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Fredag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Nordlandssykehuset
Navn på avdeling/enhet/person
Postboks 1480
8092 Bodø

Slik finner du fram

Mellomåsveien 108, Rønvik

Mellomåsveien 108

Kurs og møter

 • Pårørendekurs psykisk helse og rus - Bodø
  Mestringskurs over tre ettermiddager med en ukes mellomrom for deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus.
  Pårørendekurs psykisk helse og rus - Bodø
  Dato kommer