Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS)

Vi gir behandlings- og rehabiliteringstilbud til personer med psykiske lidelser og funksjonssvikt. Innenfor gitte ressursrammer søkes det å prioritere innsatsen i forhold til de mest behandlingstrengende. Salten distrikspsykiatriske senter (SDPS) skal gi et psykiatrisk lokalsykehustilbud til voksne i de 12 Saltenkommunene: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord Vest og Værøy.

Døgnenheter:

 • Allmennpsykiatriske enhet B (lokalisert på Mellomåsen)
 • Allmennpsykiatrisk enhet D (lokalisert på Mellomåsen)

Polikliniske enheter:

 • Allmennpsykiatrisk team - Bodø (lokalisert på Mellomåsen)
 • Allmennpsykiatrisk team - Fauske
 • Psykoseteam (lokalisert på Mellomåsen)
 • Korttidspoliklinikken

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Fredag
  • 08:30 - 11:00
  • 13:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Nordlandssykehuset
Navn på avdeling/enhet/person
Postboks 1480
8092 Bodø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Mellomåsveien 108

Mellomåsveien 108, Rønvik

Mellomåsveien 108