Voksenpsykiatrisk enhet, Stokmarknes

Primæroppgaven til Voksenpsykiatrisk enhet er å utrede og behandle ulike diagnoser og tilstander innenfor psykisk helse. Enheten er en del av det spesialiserte tilbudet Nordlandssykehuset har i vår region. Fastlegen og den kommunale psykiatritjenesten tilbyr et bredt tilbud av tjenester, men pasienter kan henvises videre til utredning eller behandling til spesialisthelsetjenesten. Voksenpsykiatrisk enhet har et tett samarbeid med kommunene, også i forhold til veiledning.

Voksenpsykiatrisk enhet gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser.
 
Teamet består av psykiatere, psykologspesialist, psykologer, leger i spesialisering, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut og spesialergoterapeut. Voksenpsykiatrisk enhet er et tverrfaglig team som samarbeider godt.

 

 

Kontakt

Vesterålen DPS

Slik finner du fram

Søndre gate 19 - B, Stokmarknes

Søndre Gate 19 - B