Voksenpsykiatrisk enhet, Lofoten

Vi er lokalisert på Gravdal og i Svolvær og består av poliklinikker for barn- og ungdom og voksne, dag og døgntilbud. Vi er en avdeling i Nordlandsykehuset rus og psykiatri, har ca. 55 stillingshjemler og ivaretar ansvar for psykiatriske spesialisthelsetjenester til befolkningen i kommunene Moskenes, Flakstad Vestvågøy og Vågan med til sammen ca. 24000 innbyggere.

Poliklinikk for voksne er en spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern, og det kreves henvisning for å få et tilbud ved poliklinikken. Det er først og fremst primærlege som kan henvise, men også andre enheter innen spesialisthelsetjenesten. Vi ser det som en fordel at fastlege er den som henviser. Fastlege kjenner ofte pasienten best, er den det er naturlig for oss å samarbeidspartner i løpet av behandlingen her, og den som følger opp etter behandlingen.

Kontakt

Lofoten DPS

Slik finner du fram

En bygning med et skilt foran

Lofoten, Svolvær

Sivert Nilsens gate 51

8300 Svolvær

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal