Ambulant akutteam, Lofoten

Ambulant Akutt Team (AAT) Lofoten er en enhet innenfor spesialisthelsetjenesten som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp til voksne personer. De skal bidra til en rask vurdering av hjelpebehov i akutt psykisk krise, gi støtte og hjelp til pasient og pårørende, og bidra til rask mobilisering av nødvendige behandlingstiltak. Formålet er å redusere innleggelser i sykehus, bruk av tvang, og tilby hjelp i pasientens nærmiljø.

Teamet er tverrfaglig sammensatt med 7 stillinger av psykiater, psykolog, psykiatrisk sykepleier og klinisk sosionom. Ved hjelp av din fastlege/legevakt/kommunale tjenester kan du komme i kontakt med AAT Lofoten.


Kontakt

Slik finner du fram

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal