Ambulant akutteam/FACT, Lofoten

Ambulant Akutt Team (AAT) Lofoten er en enhet innenfor spesialisthelsetjenesten som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp til voksne personer. De skal bidra til en rask vurdering av hjelpebehov i akutt psykisk krise, gi støtte og hjelp til pasient og pårørende, og bidra til rask mobilisering av nødvendige behandlingstiltak. Formålet er å redusere innleggelser i sykehus, bruk av tvang, og tilby hjelp i pasientens nærmiljø.

Teamet er tverrfaglig sammensatt med 7 stillinger av psykiater, psykolog, psykiatrisk sykepleier og klinisk sosionom. Ved hjelp av din fastlege/legevakt/kommunale tjenester kan du komme i kontakt med AAT Lofoten.

FACT

FACT Lofoten er et samhandlingsprosjekt mellom Lofoten og Vesterålen DPS, Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune. Teamet består av ansatte fra både kommunene og DPS, og kan dermed tilby tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, på ett og samme sted.

I teamet jobber psykolog, sykepleiere, erfaringskonsulent, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, forløpskoordinator, arbeidsspesialist og psykiater. Ansatte i teamet kan ha ulike spesialiseringer og videreutdanninger.

FACT-teamet i praksis:

  • Praktisk hjelp og veiledning til for eksempel bolig, økonomi, helseutfordringer, sosial nettverksbygging og støtte til hverdagslige gjøremål.
  • Hjelp der folk lever sitt liv.
  • Poliklinisk og oppsøkende behandling og oppfølging etter faglige retningslinjer
  • Nært samarbeid med andre instanser, for en helhetlig tjeneste.
  • Oppfølging av sykdoms- og symptomutvikling.
  • Forebygging av tilbakefall.
  • Hjelp og støtte til pårørende.
  • Recovery-orientert tilnærming. Recovery er en personlig, unik prosess som innebærer endring av ens holdning, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet og muligheter til å vokse, utvikle seg og gir økt livskvalitet.

Kontakt

Lofoten DPS

Slik finner du fram

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal