Allmennpsykiatrisk døgnenhet Vesterålen

Allmennpsykiatrisk døgnenhet tilbyr behandling for alle typer psykiske lidelser. Vi er et frivillig behandlingstilbud og har totalt åtte døgnplasser primært til befolkningen i Lofoten og Vesterålen. Døgnenheten er tverrfaglig sammensatt og består av fagfolk fra ulike yrker. Innleggelser hos oss er i hovedsak planlagt etter henvisning fra fastlege eller annen behandler. Vi lager individuelle behandlingsplaner med en helhetlig tilnærming, ofte basert på en kombinasjon av miljøterapi på daglig basis, psykologsamtaler, oppfølging fra psykiater og fysisk aktivitet.

Behandlingsteamet ved Allmennpsykiatrisk enhet består av deg, lege, psykolog, fysioterapeut og miljøterapeuter som jobber i miljøet. Dere skal jobbe tett sammen under oppholdet, og spørsmål vedrørende din behandlingsplan rettes til ditt behandlerteam. Hverdagen her er basert på miljøterapi, som betyr samarbeid, sosialt samvær, felles aktiviteter og daglige gjøremål.

Forbered deg før du kommer til oss. Ta med deg faste medisiner og oppdatert medisinliste, innesko/sandaler, turklær/sko, PC/nettbrett. 

Permisjoner er en del av behandlingen

Det er viktig å beholde kontakt med hjemmet og hverdagen utenfor sykehuset, derfor regnes permisjoner som en viktig del av behandlingen. Ved lengre innleggelser er det derfor desto viktigere med permisjon for å opprettholde kontakten til nettverket ditt.

Innleggelse: Du vil bli undersøkt av en lege for vurdering av din fysiske helse, og det vil bli tatt rutinemessige blodprøver.

Ved starten av oppholdet vil du i samtale med behandler og miljøkontakt bli enige om dine mål og tiltak for oppholdet. Dette skrives ned i en behandlingsplan, som vil bli evaluert hver uke. 

Kartlegging: Sammen med miljøkontakt vil det bli gjort en enkel kartlegging vedr. din helse, sosiale forhold, økonomi, bolig og lignende.

Miljønotat: Det blir skrevet miljønotat etter hver vakt med utgangspunkt i problemstillinger og mål i behandlingsplanen. Innsyn i pasientjournal finner du på Helsenorge. 

Medisin: Du vil få utdelt medisiner etter legens forordning. Ta med oppdatert oversikt over dine faste medisiner, også evt. helsekost/ naturpreparater. Dette leveres til personalet slik at vi har oversikt over hva du bruker. 

Aktiviteter: Er en viktig del av oppholdet. Enheten tilbyr ulike aktiviteter gjennom uken. Klatring i Trollfjordveggen, fysisk aktivitet i hall, turdag og samtalegruppe. Vi har eget treningsrom for egenaktivitet, og vi tilbyr utlån av turklær og turutstyr. 

På hver vakt vil du ha en miljøkontakt. Det vil variere hvem dette er. Hvem som er din kontaktperson i løpet av vakta finner du på oppslagstavla på stua.

Husregler

 • Morgenmøtet: Hver dag kl. 09.30 planlegges dagen. Med mindre annet avtales, deltar du på morgenmøtet.
 • Måltider: Frokost serveres på rommet, øvrige måltider på kjøkken/stua.
 • Besøk: Besøk avtales med personalet.
 • Utgang: Si ifra til personalet før du går ut, og når du kommer tilbake. 
 • Tilsyn på natt: Alle pasienter blir sett til èn gang i løpet av natten. 
 • Praktiske gjøremål: Rommet/ hybel vasker du selv. Vaskemaskin finnes på avdelingen, slik at du kan få vasket ditt private tøy. Ved utskrivelse skal du ta av sengetøy, rydde ut kopper og tømme søppel innen kl. 11.00. Nøkkelkort leveres til personalet. Du vil få hjelp og veiledning av din miljøkontakt om du har behov for det.
 • Mobiltelefon: Vi ønsker at du ikke bruker mobiltelefonen i fellesområdet. Ha den på lydløs hvis du må ha den med deg.
 • Røyking: Røyking er kun tillatt på angitte områder utendørs.
 • Rusmidler: Bruk av rusmidler, inkludert alkohol, er forbudt.
 • Infomappe: Den ligger på hybelen din. Vi anbefaler at du ser i denne. Der vil du få utfyllende informasjon som vil være nyttig under oppholdet.
 • Alle pasienter har ulike behov. Du kan derfor oppleve litt ulikheter i ditt og medpasienters opplegg. 
 • Du er alltid velkommen til å spørre personalet dersom du har bruk for ytterligere opplysninger, eller er i tvil om noe.
 • Om ønskelig oppbevare vi dine verdisaker, men vurder hva du trenger å ta med deg.

Kontakt

Vesterålen DPS

Slik finner du fram

Søndre gate 19 - A, Stokmarknes

Søndre gate 19, Stokmarknes