Korttidsenhet for ungdom

Korttidsenhet for ungdom (KEU er et frivillig døgntilbud til ungdom mellom 13 og 18 år innenfor psykisk helse. Enheten er på tomten til tidligere direktørbolig i Rønvik. Vi har 7 sengeplasser, og ca. 25 dyktige medarbeidere til å ivareta ungdommer som blir innlagt hos oss. Henvisning skjer først og fremst fra lokal poliklinikk (BUP).

De fleste mennesker kan oppleve psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av
livet. Noen kan oppleve dette i løpet av ungdomstiden. For enkelte blir livet så vanskelig i en slik fase at de ønsker og/eller trenger hjelp. Kortidsenhet for ungdom (KEU) er her for å kunne hjelpe noen av de unge menneskene som opplever slike vansker. Hit kommer det ungdommer som sliter med f.eks. angst, depresjon, tvang, AD/HD, spiseproblemer, problemer med å være sammen med andre osv. Dette innebærer også at ungdommene vil få ulik oppfølging, men felles for alle er at de ønsker hjelp til å mestre sine problemer.

Vårt tilbud til deg er:

  • et sted du kan føle deg ønsket, velkommen og trygg.
  • et miljø som gir håp og oppmuntring, med en strukturert hverdag, klare grenser, voksenkontakt og noen å snakke med.
  • støtte slik at du kan få til det du selv synes er vanskelig.
  • samvær med andre ungdommer.
  • klare tilbakemeldinger på dine handlinger og støtte til å utvikle din selvstendighet og din evne til å omgås andre.
  • aktiviteter, både i og utenfor enheten, der du får muligheter til å teste ut og mestre nye ting.
  • et skoletilbud med oppfølging fra godt kvalifiserte lærere.
  • et behandlingsteam som fokuserer på dine behov, og som jobber for at du skal få den hjelp du trenger både i enheten og på skolen.
  • familiesamtaler for å styrke samarbeidet i familien.
  • nettverksarbeid for at du kan ha det bra i ditt nærmiljø når du kommer hjem.

Last gjerne ned vår velkomstbrosjyre (pdf)

Se filmen og bli kjent med oss og våre lokaler!

 Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kløveråsveien 2
En gruppe hus i et skogsområde

Bodø, Rønvik

Kløveråsveien 1