BUP Ytre Salten - ungdom

Enhet for ungdom utreder og behandler ungdom på 13 – 18 år med moderate og alvorlige psykiske vansker, samt yter hjelp til deres familier. Noen av de vanligste problemstillingene er vansker med angst, atferdsforstyrrelse/trasslidelse, bipolar lidelse, depresjon, forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet (ADHD)- mistanke, psykose, selvskading, selvmordstanker, spiseforstyrrelser, Tourettes syndrom, traumer/kriser/katastrofer med alvorlige psykiske reaksjoner, tvangstanker og/eller tvangshandlinger og utviklingsforstyrrelser/ autismespekter tilstander, mistanke om gjennomgripende forstyrrelser/tilstander.

Behandling foregår hovedsakelig i form av individuell- eller familieterapi, og veiledning til foreldre eller andre foresatte. Vi tilbyr medikamentell behandling når det er indikasjon for det, og vi deltar i samarbeidsmøter rundt ungdom med andre samarbeidspartnere. Enheten vektlegger nært samarbeid med avdelingens fagenheter og døgnenheter for å sikre best mulig kompetanse og behandling. 

Kontakt

Slik finner du fram

Thalleveien 37, Rønvik

Thalleveien 37, 8076 Bodø